Kia Rio: Układ kontroli emisji

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Układ kontroli emisji

Układ kontroli emisji pojazdu jest objęty pisemną ograniczoną gwarancją. Należy zapoznać się z informacjami zawartymi Książce gwarancyjnej i konserwacji dołączonej do pojazdu.

Pojazd Twój jest wyposażony w system kontroli emisji spełniający wszystkie przepisy dotyczące emisji. Istnieją następujące systemy kontroli emisji:

  1.  System kontroli emisji ze skrzyni korbowej
  2.  System kontroli emisji oparów paliwa
  3.  System kontroli emisji układu wydechowego

Aby zapewnić odpowiednie działanie układu kontroli emisji zaleca się dokonanie przeglądu pojazdu i jego konserwację przez autoryzowanego sprzedawcę Kia zgodnie z harmonogramem konserwacji, zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie dotyczące przeglądu i kontroli konserwacji pojazdu (z zastosowaniem Elektronicznego programu stabilności pojazdu) (ESP))

1. System kontroli emisji ze skrzyni korbowej

Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez wydmuchiwane gazy wydzielające się ze skrzyni korbowej stosuje się odpowiedni układ odpowietrzania skrzyni korbowej.

System ten dostarcza świeże przefiltrowane powietrze do skrzyni korbowej przez przewód wylotowy powietrza. Wewnątrz skrzyni korbowej świeże powietrze miesza się z wydmuchiwanymi gazami, które następnie przepływają przez zawór PCV do układu zasysania powietrza.

2. Kontrola emisji oparów paliwa

System kontroli emisji oparów paliwa ma na celu zabezpieczenie się przed ucieczką oparów do atmosfery.

Zbiornik pochłaniacza oparów paliwa

Opary paliwa powstające w zbiorniku paliwa zostają wchłonięte i pozostają w zbiorniku pochłaniacza oparów paliwa znajdującym się w pojeździe. Podczas pracy silnika opary paliwa zaabsorbowane w pochłaniaczu oparów paliwa zostają wyssane do silnika przez zawór elektromagnetyczny opróżniania oparów paliwa.

Zawór elektromagnetyczny opróżniania oparów paliwa (PCSV)

Zawór elektromagnetyczny opróżniania oparów paliwa jest sterowany przez moduł sterujący silnika (ECM); gdy temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska, podczas biegu jałowego silnika PCV zamyka się, dzięki czemu odparowywane paliwo nie przedostaje się do silnika. Po podgrzaniu się silnika podczas jazdy PCSV otwiera się, pozwalając na dopływ odparowanego paliwa do silnika.

3. System kontroli emisji spalin

System kontroli emisji spalin jest to bardzo skuteczny system kontrolujący emisję spalin, co zapewnia dobre osiągi samochodu.

Modyfikacje pojazdu

Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian do pojazdu. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Twoim pojeździe wpływa na jego osiągi, bezpieczeństwo lub trwałość i może nawet spowodować przekroczenie przepisów rządowych, dotyczących bezpieczeństwa i emisji.

Ponadto uszkodzenie lub pogorszenie osiągów spowodowane zmianami grozi utratą gwarancji producenta pojazdu.

Gazy wydechowe - środki ostrożności (tlenek węgla)

OSTRZEŻENIE - Wydech Gazy wydechowe wychodzące z silnika zawierają tlenek węgla (CO).

Jest on bezbarwny i bez zapachu, ale jego wdychanie grozi śmiercią.

Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla należy postępować, jak niżej podano: .

Środki ostrożności przy pracy katalizatorów (jeżeli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE - Pożar
  •  Gorący układ wydechowy może zinicjować zapłon palnych przedmiotów znajdujących się pod samochodem.

    Nie parkuj, nie utrzymuj silnika na biegu jałowym lub nie jedź nad lub w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak trawa, rośliny, papier, liście, itd.

  •  Podczas pracy silnika, a także tuż po jego wyłączeniu, układ wydechowy i katalizator stają się bardzo gorące. Nie wolno zbliżać się do układu wydechowego i katalizatora, ponieważ można się oparzyć.

    Nie należy też demontować osłony cieplnej umieszczonej wokół układu wydechowego, nie nakładać mas uszczelniających u dołu pojazdu, ani nie malować powłokami służącymi do ochrony pojazdu przed korozją. W pewnych warunkach można spowodować pożar.

Pojazd jest wyposażony w urządzenie sterowania katalitycznego konwertera (katalizatora) emisji. Z tego też względu należy koniecznie przestrzegać następujących zaleceń:

Nie przestrzeganie podanych tutaj zaleceń może spowodować uszkodzenie katalizatora Twojego pojazdu. Ponadto postępowanie takie spowoduje utratę ważności gwarancji.

Filtr cząstek stałych silników diesla (jeżeli jest w wyposażeniu)

System filtru cząstek stałych silników diesla (DPF) usuwa sadze emitowane przez pojazd.

Podobnie jak jednorazowy filtr powietrza, system DPF automatycznie spala (utlenia) i usuwa sadze nagromadzone w zależności od warunków jazdy. Innymi słowy, aktywne spalanie przez układ sterowania silnikiem oraz wysoka temperatura spalin wywołana normalnymi/podwyższonymi parametrami jazdy, spala i usuwa nagromadzone sadze.

Jeżeli jednak pojazd kontynuuje jazdę z niską prędkością przez długi czas, nagromadzone sadze nie mogą być automatycznie usunięte, z powodu niskiej temperatury spalin. W tym szczególnym przypadku, ilość sadzy znajduje się poza limitem wykrywania, proces utleniania sadzy przez układ sterowania silnika może nie mieć miejsca i zacznie migać kontrolka sygnalizacji usterek.

Kiedy kontrolka sygnalizacji usterek miga, może ona przestać migać po jeździe z prędkością wyższą od 60km/h (37 mil/h) albo po jeździe na biegu wyższym niż 2. z obrotami silnika 1500 ~ 2000 obr/min utrzymywanymi przez pewien czas (przez około 25 minut).

Jeśli kontrolka sygnalizacji usterek nadal miga, pomimo zastosowania tej procedury, prosimy odwiedzić najbliższego autoryzowanego dealera Kia, a następnie dokonać sprawdzenia układu DPF.

Jeśli użytkownik samochodu będzie kontynuował przed dłuższy czas jazdę z migającą kontrolką sygnalizacji usterek, układ DPF może ulec uszkodzeniu i zużycie paliwa wzrośnie.

OSTROŻNIE - Olej napędowy (jeśli pojazd wyposażony jest w DPF) W odniesieniu do pojazdów z silnikami diesla wyposażonych w system DPF zaleca się stosowanie oleju napędowego spełniającego wymagania przepisów.

Jeśli użytkownik będzie wykorzystywał olej napędowy zawierający wysoką zawartość siarki (ponad 50 cząstek siarki na 1 milion cząstek) oraz dodatki niezgodne z warunkami technicznymi, może to spowodować uszkodzenie układu DPF i z silnika będzie emitowany biały dym.

Pielęgnacja wnętrza pojazdu

Ogólne sposoby zabezpieczenia wnętrza pojazdu Chronić wewnętrzne części przed środkami chemicznymi, takimi jak perfumy, oliwka kosmetyczna, ...

Dane techniczne & Informacje dla Klientów

Silnik Wymiary ...

Categorie