Kia Rio: System ręcznej regulacji klimatu

System ręcznej regulacji klimatu


Aby usunąć zamglenie wewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej

 1. Wybrać dowolne obroty dmuchawy, z wyjątkiem pozycji "0".
 2. Wybrać żądaną temperaturę.
 3. Wybrać pozycję lub
  .

 4.  Pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) oraz klimatyzowanie zostaną wybrane automatycznie.

Jeżeli klimatyzowanie oraz pozycja pobierania świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) nie zostały wybrane automatycznie, należy nacisnąć ręcznie odpowiedni przycisk.

W celu odmrożenia zewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej

W celu odmrożenia zewnętrznej strony przedniej szyby panoramicznej


 1. Ustawić obroty dmuchawy na najwyższą wartość (skrajna prawa pozycja).
 2.  Ustawić temperaturę do pozycji maksymalnego nagrzewania.
 3. Wybrać pozycję .

 4.  Pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz (fresh) oraz klimatyzowanie zostaną wybrane automatycznie.

  Jeżeli wybrana jest pozycja ,
  niskie obroty dmuchawy zostaną zwiększone.

Odmrażanie oraz usuwanie zaparowania przedniej szyby panoramicznej

OSTRZEŻENIE - Ogrzewanie przedniej szyby panoramicznej Podczas operacji schładzania przy wyjątkowo wilgotnej pogodzie, nie należy korzysta ...

Automatyczny system regulacji klimatu

W celu usunięcia zamglenia z wewnętrznej powierzchni przedniej szyby panoramicznej  Ustawić obroty dmuchawy do żądanej pozycji. Wybra ...

Categorie