Kia Rio: System elektronicznej blokady rozruchu - immobilizera (jeżeli jest na wyposażeniu)

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Kluczyki –> System elektronicznej blokady rozruchu - immobilizera (jeżeli jest na wyposażeniu)

System elektronicznej blokady rozruchu - immobilizera


W celu zmniejszenia możliwości nieupoważnionego użycia auta, Państwa pojazd jest wyposażony w system elektronicznej blokady rozruchu - immobilizer.

Twój system immobilizera zawiera niewielki transponder w kluczyku zapłonowym i urządzenia elektroniczne wewnątrz samochodu.

Pojazdy bez systemu kluczyka smart

W pojazdach wyposażonych w system immobilizera, zawsze, gdy użytkownik umieści swój kluczyk w stacyjce i włączy zapłon, system ten sprawdza kluczyk i określa, czy jest on ważny, czy nie. Jeżeli kluczyk jest ważny, silnik zostanie uruchomiony. Jeżeli kluczyk jest nieważny, silnik nie zostanie uruchomiony.

Aby wyłączyć system immobilizera: Należy umieścić kluczyk zapłonowy w stacyjce i obrócić go do pozycji ON (zapłonu włączonego).

Aby włączyć system immobilizera: Należy obrócić kluczyk zapłonowy w stacyjce do pozycji ON. System immobilizera zostanie włączony automatycznie.

Bez ważnego kluczyka zapłonowego do samochodu, silnik nie zostanie uruchomiony.

Pojazdy z systemem kluczyka smart

kluczyk i określa, czy jest on ważny, czy nie.

Jeżeli kluczyk jest ważny, silnik zostanie uruchomiony. Jeżeli kluczyk jest nieważny, silnik nie zostanie uruchomiony.

Aby wyłączyć system immobilizera: Należy obrócić przycisk Start/stop silnika do pozycji ON (zapłonu włączonego).

Aby włączyć system immobilizera: Należy obrócić przycisk Start/stop silnika do pozycji OFF. System immobilizera zostanie włączony automatycznie.

Bez ważnego kluczyka smart do samochodu, silnik nie zostanie uruchomiony.

OSTRZEŻENIE W celu zapobieżeniu kradzieży Twojego samochodu, nie zostawiaj kluczyków zapasowych nigdzie w samochodzie. Twoje hasło Immobilizera jest hasłem niepowtarzalnym i powinno być traktowane jako poufne. Nie zostawiaj tego numeru nigdzie w swoim samochodzie.

UWAGA Podczas uruchamiania silnika, nie używać kluczyka znajdującego się w pęku z innymi kluczykami zawierającymi nadajniki blokad rozruchu. W przeciwnym razie silnik może nie uruchomić się lub może zatrzymać się wkrótce po uruchomieniu. Gdy odbiorą Państwo swój nowy pojazd, każdy z kluczyków należy trzymać oddzielnie, aby uniknąć ich wadliwego działania.

OSTROŻNIE Nie należy umieszczać akcesoriów metalowych w pobliżu kluczyka lub wyłącznika zapłonu.

Silnik może nie dać się uruchomić, ponieważ metalowe akcesoria mogą przerwać sygnał transpondera, uniemożliwiając jego normalną transmisję.

UWAGA Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych kluczyków lub utracą Państwo swoje kluczyki, prosimy skontaktować się ze swoim autoryzowanym sprzedawcą Kia.

OSTROŻNIE Nadajnik w kluczyku zapłonowym stanowi ważną część systemu blokady rozruchu. Został on skonstruowany w sposób zapewniający, że będzie bezproblemowo służył przez lata, jednakże, nie powinien być wystawiany na wilgoć, elektryczność statyczną i nieostrożne traktowanie. Może to spowodować wadliwe działanie systemu blokady rozruchu.

 

OSTROŻNIE Nie zmieniać, nie przerabiać ani nie regulować systemu blokady rozruchu, gdyż mogłoby to spowodować jego wadliwe działanie, a wszelka obsługa powinna być przeprowadzana tylko przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Wadliwe działanie spowodowane nieodpowiednimi przeróbkami, regulacjami lub modyfikacjami systemu blokady rozruchu nie jest objęte gwarancją producenta samochodu.

Działanie kluczyków

Typ A Wykorzystywane do uruchamiania silnika, blokowania oraz odblokowania drzwi. Typ B Aby rozłożyć dźwigienkę przełącznika, nale& ...

Blokowanie zdalne

...

Categorie