Kia Rio: Sprawdzanie ilości czynnika chłodzącego klimatyzatora oraz środka smarującego sprężarki

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Ręczny system regulacji klimatu –> Sprawdzanie ilości czynnika chłodzącego klimatyzatora oraz środka smarującego sprężarki

Gdy zmaleje ilość czynnika chłodzącego, ulegnie również zmniejszeniu wydajność układu klimatyzowania. Przepełnienie ma również zły wpływ na system klimatyzacji.

Dlatego też, jeżeli zostanie stwierdzone nienormalne działanie, system musi być sprawdzony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

UWAGA Gdy wydajność systemu klimatyzacji uległa zmniejszeniu, ważnym jest, aby został użyty odpowiedni typ oraz ilość oleju i czynnika chłodzącego. W przeciwnym razie może wystąpić uszkodzenie sprężarki oraz nienormalne działanie systemu.

OSTRZEŻENIE System klimatyzacji powinien być serwisowany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia. Niewłaściwa obsługa może spowodować poważne obrażenia u przeprowadzającej ją osoby.

Filtr powietrza regulacji klimatu (jeżeli jest w wyposażeniu)

Filtr powietrza regulacji klimatu zainstalowany przed przednim schowkiem tablicy rozdzielczej i filtruje pył oraz inne zanieczyszczenia, które wnikają do p ...

System automatycznej regulacji klimatu

Pokrętło regulacji temperatury Przycisk AUTO (sterowanie automatyczne) yświetlacz układu sterowania klimatem wnętrza  Pokręt ...

Categorie