Kia Rio: Składanie tylnego siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Wygląd samochodu –> Siedzenia –> Regulacja tylnego siedzenia –> Składanie tylnego siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu)

Oparcia tylnych siedzeń można składać, by ułatwić przewożenie długich elementów lub uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową w pojeździe.

OSTRZEŻENIE Celem składania do przodu oparć tylnych siedzeń jest umożliwienie przewożenia dłuższych elementów, które nie zmieściłyby się w przestrzeni ładunkowej.

Nie wolno, aby pasażerowie siedzieli na złożonym siedzeniu tylnym, gdy samochód jest w ruchu, ponieważ nie jest to właściwa pozycja i w związku z tym nie można korzystać z pasów bezpieczeństwa. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć podczas wypadku lub gwałtownego hamowania.

Przedmioty przewożone na złożonym tylnym siedzeniu nie powinny przekraczać wysokości siedzeń przednich. Mogłoby to spowodować przesunięcie się ładunku do przodu w razie gwałtownego hamowania i zranić osoby lub uszkodzić pojazd.

Aby złożyć tylne siedzenie: Oparcia tylnych siedzeń można złożyć do przodu, by uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową i ułatwić dostęp do przestrzeni ładunkowej.

OSTRZEŻENIE Tylnych siedzeń nie należy składać, gdyby miało to wpłynąć na nieprawidłowe ustawienie fotela kierowcy z uwagi na określoną budowę ciała kierowcy. Gwałtowne zatrzymanie pojazdu lub kolizja mogłyby spowodować u niego obrażenia ciała.

 

OSTROŻNIE
 •  Podczas składania lub rozkładania tylnego siedzenia należy pamiętać, by przesunąć przednie siedzenie całkowicie do przodu. Jeśli nie ma dość miejsca na złożenie tylnego siedzenia, nie wolno tego robić na siłę. Można by w ten sposób uszkodzić zagłówki lub inne części siedzenia.
 •  Przed skorzystaniem z pasa bezpieczeństwa, należy pamiętać, by wyjąć go z uchwytu. Jeśli zostanie on pociągnięty bez wyjęcia z uchwytu, pas lub uchwyt może ulec uszkodzeniu.
 •  Z uchwytu należy korzystać jedynie wtedy, gdy na tylnym siedzeniu nie ma pasażerów lub kiedy konieczne jest złożenie tylnego siedzenia.

Składanie tylnego siedzenia


 1. Aby zapobiec uszkodzeniu pasa bezpieczeństwa upewnij się, czy taśma pasa bezpieczeństwa tylnego siedzenia znajduje się w prowadnicy.
 2. Włóż metalową klamrę pasa tylnego siedzenia do uchwytu, by zapobiec uszkodzeniu pasa.
 3. Ustawić oparcie przednie (lub z drugiego rzędu) w górną pozycję oraz w razie potrzeby przesunąć przednie siedzenie (lub z drugiego rzędu) do przodu lub tylne siedzenie do tyłu.
 4. Obniżyć zagłówki do najniższej pozycji.

Składanie tylnego siedzenia


 1. Pociągnąć dźwignię zwalniającą (1) i starannie złożyć oparcie siedzenia w kierunku do przodu i ku dołowi.

Aby rozłożyć tylne siedzenie

 1.  Aby korzystać z tylnego siedzenia, należy unieść i pociągnąć oparcie siedzenia do tyłu. Pociągnąć pewnie oparcie siedzenia do tyłu, aż do zatrzaśnięcia na miejscu. Należy się upewnić, czy oparcie siedzenia jest zablokowane na swoim miejscu. Kiedy uparcie siedzenia zostanie przywrócone do pionowego położenia, należy zawsze upewnić się, czy jest ono zablokowane na miejscu, pociągając za jego górną część. Jeżeli nie można dostrzec czerwonej linii u dołu dźwigni do składania, oznacza to, że oparcie siedzenia jest całkowicie zablokowane.
 2.  Przywrócić prawidłowe położenie pasa bezpieczeństwa.
 3.  Kiedy oparcie siedzenia jest całkowicie zainstalowane, należy ponownie sprawdzić położenie dźwigni składania oparcia.
OSTRZEŻENIE - Podnoszenie siedzenia Podczas podnoszenia oparcia do górnej pozycji, należy trzymać oparcie i podnosić je powoli. Jeżeli oparcie podnoszone jest bez jego uchwycenia w sposób niekontrolowany, jego tył może odsprężynować do przodu powodując przypadkowe zranienie osoby nim uderzonej.

 

OSTRZEŻENIE Tylnego siedzenia nie należy składać, gdyby miało to wpłynąć na nieprawidłowe ustawienie fotela kierowcy z uwagi na określoną budowę ciała kierowcy. Mogłyby to spowodować dodatkowe obrażenia kierowcy podczas gwałtownego hamowania lub kolizji.

 

OSTRZEŻENIE Kiedy oparcie tylnego siedzenia jest podnoszone do górnej pozycji po złożeniu, należy: Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśmy pasów bezpieczeństwa lub ich zatrzasków.

Unikać sytuacji, w której pas bezpieczeństwa lub zatrzask mogłyby zostać zablokowane lub zakleszczone w tylnym siedzeniu.

Upewnić się, że oparcie jest całkowicie zablokowane w górnej pozycji naciskając jego górną część. W przeciwnym przypadku, kiedy dojdzie do wypadku albo gwałtownego hamowania, siedzenie może się złożyć pozwalając ładunkowi na przedostanie się do kabiny pasażerskiej, co może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

 

OSTROŻNIE - Uszkodzenie zatrzasków tylnych pasów bezpieczeństwa Składając oparcie tylnego siedzenia należy włożyć sprzączkę pasa pomiędzy oparcie tylnego siedzenia i poduszkę siedzenia. Dzięki temu sprzączkę pasa nie zostanie uszkodzona przez oparcie tylnego siedzenia.

 

OSTROŻNIE - Tylne pasy bezpieczeństwa Podczas podnoszenia tylnych oparć na miejsce należy pamiętać o ponownym ułożeniu ramieniowej części pasów bezpieczeństwa do właściwej pozycji. Przeprowadzenie taśmy tylnych pasów bezpieczeństwa przez prowadnice pasów pomoże w uchronieniu przed ich zablokowaniem za lub pod siedzeniami.

 

OSTRZEŻENIE - Ładunek Ładunek powinien być zawsze zabezpieczony, aby uchronić się przed niebezpiecznymi przedmiotami wyrzucanymi we wnętrzu samochodu w czasie zderzenia i powodującymi obrażenia u pasażerów. Szczególna uwaga powinna zostać poświęcona przedmiotom umieszczonym na tylnych siedzeniach, gdyż mogą one uderzyć w pasażerów na przednich siedzeniach podczas zderzenia czołowego.

 

OSTRZEŻENIE - Ładowanie ładunku Podczas załadunku i wyładunku bagażu należy upewnić się, że silnik jest wyłączony, przekładnia automatyczna jest w położeniu P (Postoju) i hamulec postojowy jest zaciągnięty. Nie podjęcie tych kroków może doprowadzić do przemieszczenia się samochodu, jeżeli dźwignia zmiany biegów zostanie przypadkowo przesunięta w inną pozycję.

Zagłówek (jeśli jest w wyposażeniu)

Tylne siedzenie wyposażone jest w zagłówki dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów. Zagłówek zapewnia pasażerom nie tylko wygo ...

Pasy bezpieczeństwa

...

Categorie