Kia Rio: Ramka na zdjęcie (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Schowki –> Ramka na zdjęcie (jeśli jest w wyposażeniu)

Ramka na zdjęcie


Ramka na zdjęcie w tablicy rozdzielczej.

Jeśli użytkownik chciałby umieścić zdjęcie w ramce,

  1.  Powinien nacisnąć pokrywę i ramka na zdjęcie wysunie się.
  2.  Włożyć zdjęcie w szczelinę u góry ramki na zdjęcie.
  3.  Popchnąć pokrywę aby zabezpieczyć ramkę na zdjęcie w jej oryginalnym miejscu.

Karta informacyjna znajduje się w ramce na zdjęcie. (Ta karta informacyjna jest taka sama, jak pokazana na rysunku.) Jeśli użytkownik chciałby powiększyć swoje zdjęcie cyfrowe aby pasowało do Ramki na zdjęcie, powinien sięgnąć do kodu QR lub zapoznać się z adresem strony internetowej podanym na karcie informacyjnej.

Schowek chłodzony (jeśli jest w wyposażeniu)

W przednim chłodzonym schowku tablicy rozdzielczej użytkownik może przechowywać puszki z napojami lub inne przedmioty schłodzone.  Wł& ...

Siatka bagażowa uchwyt (jeżeli jest w wyposażeniu)

Aby zapobiec przesuwaniu się przedmiotów w przedziale bagażowym, można wykorzystać 4 uchwyty znajdujące się w przedziale bagażowym ...

Categorie