Kia Rio: Podgrzewanie siedzenia (jeżeli są w wyposażeniu)

Kia Rio –> Wygląd samochodu –> Siedzenia –> Podgrzewanie siedzenia (jeżeli są w wyposażeniu)

Podgrzewanie siedzenia


Podgrzewanie siedzenia jest dostarczane, aby zapewnić ciepło na przednich siedzeniach, kiedy pogoda jest zimowa. Jeżeli włącznik zapłonu znajduje się w pozycji włączonej (ON), naciśnięcie obydwu wyłączników powoduje podgrzewanie siedzenia kierowcy lub przedniego pasażera.

Kiedy temperatury są wyższe lub w sytuacji, gdy działanie podgrzewania siedzenia nie jest konieczne, należy przestawić przełącznik w pozycję wyłączenia (OFF).

Podgrzewanie siedzenia


Automatyczny podgrzewacz siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu, tylko z Automatycznym układem sterowania klimatyzacją i siedzeniem kierowcy)

Gdy na zewnątrz samochodu jest zimno lub temperatura wewnątrz jest niska, podgrzewacz siedzenia włączy się automatycznie. Dźwignia regulacji temperatury podgrzewacza siedzenia jest ustawiana automatycznie. Zależy to od temperatury na zewnątrz lub od temperatury panującej wewnątrz pojazdu.

Jeżeli temperatura wewnątrz pojazdu jest dostateczna, podgrzewacz siedzenia zostanie ustawiony w pozycji "Low" ( ) lub wyłączony automatycznie. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może anulować ją w następujący sposób:

 1.  Obrócić wyłącznik zapłonu do pozycji ON.
 2.  Nacisnąć i przytrzymać przycisk odmrażania
 3.  Podczas naciskania przycisku odmrażania, nacisnąć przycisk sterujący napływem świeżego powietrza z zewnątrz co najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.

Wyświetlacz LCD automatycznego układu sterowania klimatyzacją mignie 3 razy.

Wskazuje on, że działanie automatycznego podgrzewacza siedzenia zostało anulowane.

UWAGA Jeżeli przełącznik podgrzewania siedzenia ustawiony jest w pozycji włączony (ON), układ ogrzewania znajdujący się wewnątrz siedzenia automatycznie wyłącza i włącza się zależnie od temperatury siedzenia.

OSTROŻNIE
 •  Podczas czyszczenia siedzeń nie należy stosować rozpuszczalników organicznych takich jak nitro, benzen, spirytus i benzyna.

  Powodują one wiele uszkodzeń powierzchni grzejnika lub siedzeń.

 •  Aby zapobiec przegrzaniu podgrzewacza siedzenia, nie należy na siedzeniach umieszczać niczego co izolowałoby przed przepływem ciepła, jak np. koce, poduszki lub pokrowce siedzeń w czasie pracy podgrzewacza.
 •  Na siedzeniach wyposażonych w podgrzewacze nie należy umieszczać ciężkich lub ostrych przedmiotów. Może to spowodować uszkodzenie elementów grzewczych.

 

OSTRZEŻENIE - Oparzenia spowodowane podgrzewaczem siedzenia Ze względu na możliwość przegrzania lub poparzenia podczas używania podgrzewaczy siedzeń pasażerowie powinni wykazać się szczególną ostrożnością. Podgrzewacz siedzenia może spowodować oparzenia nawet w niskich temperaturach, szczególnie wtedy, kiedy jest wykorzystywany przez dłuższy czas. Kierowca powinien zachować szczególną troskę w przypadku następujących grup pasażerów:
 1.  Niemowląt, dzieci, osób starszych, upośledzonych lub wypisanych właśnie ze szpitala
 2.  Osób z wrażliwą skórą podatną na oparzenia
 3.  Osób przemęczonych
 4.  Osób, które uległy zatruciu
 5.  Osób biorących leki powodujące senność lub zasypianie (środki nasenne, tabletki na przeziębienie, itp.)

Zagłówek

Siedzenia kierowcy i przednie siedzenie pasażera wyposażone są w zagłówki zwiększające bezpieczeństwo i wygodę kierowcy oraz pas ...

Zajmowanie miejsc z tyłu (3 drzwiowa)

Oparcia fotela kierowcy i pasażera siedzącego z przodu powinny być pochylane, aby można było zająć miejsca z tyłu samochodu. Przez ...

Categorie