Kia Rio: Osłona przeciwsłoneczna

Osłona przeciwsłoneczna


Osłonę przeciwsłoneczną można wykorzystać do zasłonięcia bezpośredniego światła padającego przez przednią lub boczną szybę.

Aby skorzystać z osłony przeciwsłonecznej, należy pociągnąć ją do dołu.

Aby wykorzystać osłonę przeciwsłoneczną do bocznego okna, należy pociągnąć ją do dołu, odczepić od wspornika (1) i obrócić na bok (2).

Aby skorzystać z lusterka kosmetycznego umieszczonego w osłonie przeciwsłonecznej, należy opuścić ją w dół, a następnie przesunąć pokrywę lusterka (3).

Uchwyt do biletów (4) jest przeznaczony do przytrzymywania biletu opłaty autostradowej (jeżeli jest w wyposażeniu).

OSTRZEŻENIE W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas skorzystania z osłony przeciwsłonecznej, nie należy zasłaniać pola widzenia.

Podłokietnik wysuwny (jeśli jest w wyposażeniu)

Aby wysunąć do przodu Chwycić przednią część podłokietnika (1), a następnie wyciągnąć do przodu Aby wsuną ...

Gniazdko zasilania

Gniazdko zasilania jest przeznaczone do zapewnienia zasilania przenośnych telefonów lub innych urządzeń zaprojektowanych do działania z systemami ...

Categorie