Kia Rio: Ogrzewanie oraz klimatyzacja

 1. Uruchomić silnik.
 2. Ustawić tryb pracy w żądanej pozycji.

  W celu polepszenia skuteczności ogrzewania i chłodzenia;

 1.  Ustawić regulację temperatury do żądanej wartości.
 2. Ustawić sterowanie pobieranego powietrza do pozycji pobierania świeżego powietrza z zewnątrz.
 3. Ustawić żądaną wartość obrotów dmuchawy.
 4.  Jeżeli wymagane jest użycie klimatyzacji, włączyć system klimatyzacji (jeżeli jest w wyposażeniu).

Ogrzewanie oraz klimatyzacja


Wybór trybu

Wybór trybu


Pokrętło wyboru trybu steruje kierunkiem przepływu powietrza przez system nawiewu.

Powietrze może być kierowane na podłogę, do kratek tablicy rozdzielczej lub na przednią szybę panoramiczną. Do reprezentowania pozycji nawiewu powietrza użytych jest pięć symboli, Na twarz, Dwa poziomy, Podłoga, Podłogaodmrażanie oraz Odmrażanie.

Poziom nadmuchu na twarz (B,
D)

Nawiew powietrza jest kierowany na górną część tułowia oraz twarz.

Dodatkowo w każdym wylocie można regulować kierunek nawiewanego powietrza.

Dwa poziomy nadmuchu
(B, D, C, E)

Nawiew powietrza kierowany jest na twarz oraz na podłogę.

Poziom podłogi (C, E, A, D)


Większość nawiewanego powietrza jest kierowana na podłogę, z niewielką jego ilością skierowaną do odmrażania przedniej szyby oraz bocznych okien.

Poziom podłogi/odmrażania
(A, C, D, E)

Większość nawiewanego powietrza jest kierowana na podłogę oraz do odmrażania przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

Poziom odmrażania (A, D)


Większość nawiewanego powietrza jest kierowana do przedniej szyby z niewielką ilością skierowaną do odmrażania bocznych okien.

MAX A/C-Poziom (B, D) (jeśli jest w wyposażeniu)

MAX A/C-Poziom


Tryb MAX A/C wykorzystywany jest do szybkiego schładzania wnętrza pojazdu.

W trybie tym położenie układu klimatyzacji i powietrza recyrkulacyjnego będzie wybrane automatycznie.

Wyloty wentylacyjne tablicy rozdzielczej

Wyloty wentylacyjne tablicy rozdzielczej


Wyloty wentylacyjne można otwierać i zamykać oddzielnie za pomocą poziomego pokrętła regulacji nawiewu.

Aby zamknąć otwór wentylacyjny, należy je obracać maksymalnie do dołu. Można także regulować kierunek nawiewu z wylotów przy pomocy dźwigni regulacji: góra/dół/w prawo/w lewo, tak jak pokazano.

Regulacja temperatury

Regulacja temperatury


Pokrętło regulacji temperatury pozwala na regulację temperatury powietrza nawiewanego z systemu wentylacyjnego.

W celu zmiany temperatury w kabinie pasażerskiej, należy obrócić pokrętło w prawo, aby uzyskać cieplejsze powietrze lub w lewo, by powietrze było chłodniejsze.

Sterowanie pobieraniem powietrza z zewnątrz

Sterowanie pobieraniem powietrza z zewnątrz


Jest ono wykorzystywane do wybierania pozycji pobierania świeżego powietrza zewnętrznego lub pozycji wewnętrznej cyrkulacji powietrza.

Aby zmienić położenie regulacji wlotu powietrza, należy nacisnąć przycisk regulacji.

Pozycja wewnętrznej cyrkulacji powietrza

Pozycja wewnętrznej cyrkulacji powietrza
Przy wybranej pozycji wewnętrznej cyrkulacji powietrza, powietrze z kabiny jest wciągane przez system ogrzewania i w zależności od wybranej funkcji, podgrzewane lub chłodzone.

Pozycja pobierania świeżego powietrza z zewnątrz

Pozycja pobierania świeżego powietrza z zewnątrz
Przy wybranej pozycji pobierania świeżego powietrza z zewnątrz powietrze do pojazdu jest pobierane z zewnątrz i w zależności od wybranej funkcji, jest podgrzewane lub chłodzone.

UWAGA Należy zauważyć, że przedłużające się działanie ogrzewania w pozycji wewnętrznej cyrkulacji powietrza spowoduje zaparowanie przedniej szyby oraz bocznych okien, a powietrze w kabinie pasażerskiej stanie się nieświeże.

Dodatkowo, przedłużające się klimatyzowanie z wybraną pozycją wewnętrznej cyrkulacji powietrza spowoduje nadmiernie wysuszenie powietrza w kabinie.

OSTRZEŻENIE
 •  Ciągłe działanie systemu sterowania klimatem w pozycji cyrkulacji powietrza wewnętrznego może dopuścić do zwiększenia wilgotności wewnątrz pojazdu, co spowoduje zamglenie szkła i przesłoni widoczność.
 •  Nie wolno spać w samochodzie z włączoną klimatyzacją lub ogrzewaniem. Może to spowodować poważne uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane spadkiem poziomu tlenu i/lub temperatury ciała.
 •  Ciągłe działanie systemu sterowania klimatem w pozycji cyrkulacji powietrza wewnętrznego może spowodować senność lub ospałość i utratę panowania nad pojazdem.

  Podczas jazdy należy ustawić sterowanie pobieranym powietrzem, na ile jest to możliwe, do pozycji pobierania świeżego powietrza zewnętrznego (fresh).

Regulacja obrotów dmuchawy

Regulacja obrotów dmuchawy


Aby dmuchawa działała, wyłącznik zapłonu musi być ustawiony w pozycji ON.

Pokrętło regulacji obrotów dmuchawy pozwala na regulację obrotów dmuchawy nawiewającej powietrze z systemu wentylacyjnego. Aby zmienić obroty dmuchawy, należy obrócić pokrętło w prawo, w celu uzyskania większych obrotów lub w lewo, w celu uzyskania mniejszych obrotów.

Ustawienie pokrętła regulacji obrotów w pozycji "0", wyłącza dmuchawę.

Klimatyzacja (A/C)

Klimatyzacja


W celu włączenia systemu klimatyzacji, należy wcisnąć przycisk A/C (włącza się lampka wskaźnika). W celu wyłączenia systemu klimatyzacji, ponownie nacisnąć przycisk.

Ręczny system regulacji klimatu

Pokrętło regulacji obrotów dmuchawy Pokrętło wyboru trybu Pokrętło regulacji temperatury Przycisk sterowania pobieraniem powietr ...

Obsługa systemu

Przewietrzanie  Ustawić tryb pracy do pozycji .  Ustawić sterowanie pobieraniem powietrza do pozycji świeżego powietrza zewnętrznego ...

Categorie