Kia Rio: Objaśnienia pozycji harmonogramu przeglądów okresowych

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Objaśnienia pozycji harmonogramu przeglądów okresowych

Olej silnikowy i filtr

Wymianę oleju silnikowego i filtra należy dokonywać z częstotliwością podaną w harmonogramie przeglądów okresowych.

Jeśli pojazd jest eksploatowany w ciężkich warunkach drogowych, wymagana jest częstsza wymiana oleju i filtru.

Paski napędowe

Sprawdzać wszystkie paski napędowe zwracając uwagę na to, czy nie mają one śladów nacięć, pęknięć, nadmiernego zużycia lub przesycenia olejem i w razie potrzeby wymieniać je. Należy również sprawdzać w regularnych odstępach czasu, czy paki napędowe są odpowiednio naprężone i wyregulować je w razie potrzeby.

Filtr paliwa (wkład)

Zatkanie filtru paliwa może wpłynąć na ograniczenie prędkości jazdy, uszkodzić układ wydechowy i utrudnić uruchomienie pojazdu. Jeśli w zbiorniku paliwa zbierać się będzie nadmierna ilość zanieczyszczeń, może zaistnieć potrzeba częstszej wymiany.

Po zainstalowaniu nowego filtru należy uruchomić silnik na kilka minut i sprawdzić, czy połączenia przewodów są szczelne i czy nie występują w nich nieszczelności. Filtry paliwa powinny być zakładane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Przewody paliwowe, przewody paliwowe elastyczne i połączenia

Należy sprawdzać, czy przewody paliwowe, przewody paliwowe elastyczne i połączenia nie są nieszczelne i uszkodzone. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub nieszczelności części, należy je niezwłocznie wymienić, przy czym powinien tego dokonywać odpowiednio przeszkolony technik - serwisant.

OSTRZEŻENIE - Dotyczy tylko silników wysokoprężnych Diesla Nie wolno wykonywać żadnych prac przy układzie wtryskowym podczas pracy silnika lub w ciągu 30 sekund od jego zatrzymania. W pompie paliwowej, listwie paliwowej, wtryskiwaczach i przewodach wysokociśnieniowych występuje wysokie ciśnienie nawet po zatrzymaniu silnika. Wytrysk paliwa z nieszczelnych przewodów paliwowych na ciało obsługującego może doprowadzić do poważnych obrażeń. Osoby posiadające stymulatory serce nie powinny zbliżać się do modułu sterowania (ECU) lub wiązek przewodów podczas pracy silnika w komorze silnikowej na odległość mniejszą niż 30 cm, gdyż silne prądy w układzie listew paliwowych powodują powstawanie silnych pól magnetycznych.

Przewód elastyczny oparów paliwa i korek wlewu paliwa

Należy w regularnych odstępach czasu podanych w harmonogramie przeglądów okresowych dokonywać przeglądu przewodu elastycznego oparów i korka wlewu paliwa. Sprawdzić, czy nowy przewód elastyczny oparów lub nowy korek wlewu paliwa są prawidłowo założone.

Filtr powietrza

Przy wymianie filtra powietrza zaleca się stosować oryginalny filtr powietrza firmy Kia.

Świece zapłonowe (dotyczy tylko silników benzynowych)

Upewnić się, czy zainstalowano nowe świece zapłonowe mające odpowiedni zakres temperatury.

Luz zaworowy (jeżeli jest w wyposażeniu)

Sprawdzić, czy praca zaworów nie odbywa się z nadmiernym hałasem i/lub silnik nie podlega drganiom. W razie potrzeby należy wyregulować te elementy. Czynności te winny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę Kia.

Układ chłodzenia silnika

Należy sprawdzić części układu chłodzenia silnika takie jak: chłodnica, zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, przewody elastyczne i połączenia, zwracając uwagę na to, czy są one szczelne i czy nie są one uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Płyn chłodzący silnika

Płyn chłodzący silnika należy wymieniać w odstępach czasu podanych w harmonogramie przeglądów okresowych.

Płyn do mechanicznej skrzyni biegów (jeżeli jest w wyposażeniu)

Dokonywać przeglądu płynu do mechanicznej skrzyni biegów, tak jak to podano w harmonogramie przeglądów okresowych.

Płyn do automatycznej skrzyni biegów (jeżeli jest w wyposażeniu)

Płyn automatycznej skrzyni biegów nie wymaga kontroli w normalnych warunkach eksloatacji pojazdu.

Jednak w przypadku trudnych warunków eksploatacji, płyn powinien być wymieniony przez autoryzowanego sprzedawcę Kia zgodnie z harmonogramem normalnych przeglądów okresowych, znajdującym się na początku niniejszego rozdziału.

UWAGA Płyn do automatycznej skrzyni biegów zasadniczo jest czerwony.

Wraz z eksploatacją pojazdu, płyn automatycznej skrzyni biegów będzie stawał się coraz ciemniejszy. Jest to normalne zjawisko i nie należy sądzić, że płyn wymaga wymiany na podstawie zmiany koloru.

OSTROŻNIE Używanie nieodpowiedniego płynu może być przyczyną wadliwego działania lub uszkodzenia skrzyni biegów.

Należy używać wyłącznie odpowiedniego płynu automatycznej skrzyni biegów.

(Należy zapoznać się z podpunktem "Zalecane środki smarne" w rozdziale 8).

Przewody stałe i przewody elastyczne układu hamulcowego

Przeprowadzać oględziny zewnętrzne zwracając uwagę na prawidłowe zainstalowanie, nacięcia, otarcia, pogorszenie stanu i wszelkie nieszczelności (przecieki). W razie stwierdzenia pogorszenia stanu lub uszkodzenia części należy je natychmiast wymienić.

Płyn hamulcowy

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku płynu hamulcowego. Poziom tego płynu powinien znajdować się pomiędzy kreskami "MIN" i "MAX", znajdującymi się z boku zbiornika.

Należy stosować płyn do hamulców hydraulicznych spełniający wymagania dla DOT 3 lub DOT 4.

Hamulec postojowy

Dokonać przeglądu układu hamulca postojowego, w tym także pedału i przewodów

Bębny tylnego hamulca i okładziny (jeżeli jest w wyposażeniu)

Sprawdzić bębny tylnego hamulca i okładziny w celu wykrycia zarysowań, przypaleń, wycieków płynu, uszkodzonych części i nadmiernego zużycia.

Tarcze, klocki hamulcowe, zaciski i szczęki hamulcowe

Sprawdzić, czy klocki hamulcowe nie są nadmiernie zużyte, czy tarcze nie biją i nie mają śladów zużycia oraz czy zaciski hamulców są szczelne i nie występuje z nich wyciek płynu hamulcowego.

Więcej informacji na temat kontroli zużycia klocków i okładzin hamulcowych znajduje się na stronie internetowej firmy KIA.

Śruby mocujące zawieszenia

Sprawdzić połączenia zawieszenia zwracając uwagę na to, czy nie są one poluzowane lub uszkodzone. Dociągnąć przykładając podany moment.

Przekładni kierownicza, przegub kulowy dolnego ramienia (zwrotnicy) / układ drążków i osłon

Po zatrzymaniu pojazdu i wyłączeniu silnika należy sprawdzić, czy koło kierownicy nie wykazuje nadmiernego luzu.

Sprawdzić, czy drążki nie są wygięte lub uszkodzone. Sprawdzić, czy osłony przeciwpyłowe i przeguby kulowe nie są zarysowane, uszkodzone lub czy stan ich nie uległ pogorszeniu. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Półosie napędowe i osłony

Sprawdzić półosie napędowe, osłony i opaski, zwracając uwagę na to, czy nie są one zarysowane, czy stan ich nie uległ pogorszeniu lub czy nie są uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części i w razie potrzeby uzupełnić ilość smaru.

Czynnik chłodniczy stosowany w klimatyzatorze (jeżeli jest w wyposażeniu)

Sprawdzić przewody i połączenia instalacji klimatyzacyjnej zwracając uwagę na nieszczelności (wycieki) i uszkodzenia.

Konserwacja i przeglądy samochodu eksploatowanego w ciężkich warunkach

Przedstawione poniżej podzespoły muszą być serwisowane znacznie częściej, jeśli samochody eksploatowane są głównie w cię ...

Olej silnikowy

...

Categorie