Kia Rio: Lampka oświetlenia wnętrza

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Oświetlenie wnętrza –> Lampka oświetlenia wnętrza

Lampka oświetlenia wnętrza


(1) Lampka oświetlenia punktowego (jeśli jest w wyposażeniu)

Popchnąć wyłącznik, by włączyć lub wyłączyć oświetlenie. Lampa ta zapewnia punktową wiązkę światła pozwalającą wygodnie przyjrzeć się mapie w nocy. Może ona również służyć jako osobista lampka kierowcy i pasażera siedzącego na przednim siedzeniu.

(2)OFF

W położeniu OFF oświetlenie pozostaje wyłączone przez cały czas, nawet kiedy drzwi zostaną otwarte.

(3) DOOR

Lampka zacznie się świecić, gdy dowolne drzwi (lub pokrywa bagażnika) są otwarte, niezależnie od położenia wyłącznika zapłonu. Jeśli drzwi zostaną odblokowane z użyciem pilota (lub kluczyka smart) lub kluczyk zostanie wyjęty z wyłącznika zapłonu, oświetlenie jest włączane na ok.

30 sekund chyba, że zostaną otwarte dowolne drzwi.

Oświetlenie kabiny zgaśnie stopniowo po upływie ok. 30 sekund od momentu zamknięcia drzwi.

Jeżeli jednak wyłącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji ON lub wszystkie drzwi są zablokowane, lampka zgaśnie natychmiast. Jeżeli drzwi są otwarte z wyłącznikiem zapłonu ustawionym w pozycji ACC lub LOCK, lampka pozostanie włączona przez około 20 minut.

Jeśli jednak drzwi zostaną otwarte w sytuacji, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, oświetlenie pozostanie włączone przez cały czas.

(4) ON

IW położeniu ON oświetlenie pozostaje włączone przez cały czas.

OSTROŻNIE Jeśli silnik jest wyłączony, przełącznika nie należy pozostawiać w tym położeniu przez dłuższy czas.

Oświetlenie wnętrza

OSTROŻNIE Oświetlenia wnętrza pojazdu nie należy używać przez dłuższy czas, gdy silnik jest wyłączony. Moż ...

Lampa oświetlenia bagażnika (jeśli jest w wyposażeniu)

Lampka bagażnika włącza się, kiedy otwierana jest klapa tylna. OSTROŻNIE Lampka bagażnika pozostaje włączona przez ca ...

Categorie