Kia Rio: Kontrolka ostrzegawcza o oblodzeniu drogi (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników –> Kontrolka ostrzegawcza o oblodzeniu drogi (jeśli jest w wyposażeniu)

Kontrolka ostrzegawcza o oblodzeniu drogi


Ta kontrolka ostrzegawcza służy do ostrzegania kierowcy o możliwym oblodzeniu drogi, gdy:

Kontrolka ostrzegawcza będzie migać przez 10 sekund, a następnie będzie świecić ciągłym światłem. Ponadto, emitowany będzie dźwięk gongu ostrzegawczego.

UWAGA Jeżeli kontrolka ostrzegawcza włączy się w trakcie jazdy, należy jechać bardziej uważnie i bezpiecznie, powstrzymując się od przekraczania nadmiernych prędkości, unikając gwałtownych przyspieszeń, nagłych hamowań lub ostrych skrętów itd.

Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia


Natężenie oświetlenia tablicy rozdzielczej pokazywane jest, gdy jest ono regulowane za pomocą przełącznika regulacji natężenia oświetlenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych wyjaśnień, należy odnieść się do rozdziału 4, "Oświetlenie tablicy rozdzielczej".

Wskaźnik żądanego przełożenia automatycznej skrzyni biegów (jeżeli są w wyposażeniu)

Wskaźnik wyświetla wskazanie wyboru ustawienia dźwigni automatycznej skrzyni biegów. Wskaźnik żądanego przełożenia automatyczn ...

Ustawienia użytkownika (tylko dla typu B zestawu przyrządów i wskaźników, jeśli jest w wyposażeniu)

Zatrzymać samochód, stacyjka musi znajdować się w położeniu ON (włączonego zapłonu) lub silnik powinien pracować. ...

Categorie