Kia Rio: Komputer pokładowy (jeżeli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Zestaw przyrządów i wskażników –> Przyrządy –> Komputer pokładowy (jeżeli jest w wyposażeniu)

Komputer pokładowy


Komputer podróży to system informacji dla kierowcy kontrolowany przez mikrokomputer, pokazujący na wyświetlaczu informacje związane z prowadzeniem pojazdu, kiedy kluczyk zapłonowy stacyjki znajduje się w położeniu ON.

Wszystkie zapisane informacje dotyczące prowadzenia pojazdu (poza danymi licznika kilometrów przebiegu) ulegają wyzerowaniu, jeśli zostanie odłączony akumulator.


* jeżeli jest w wyposażeniu


* jeżeli jest w wyposażeniu

Licznik przebiegu całkowitego (km lub MI)

Licznik przebiegu całkowitego


Licznik przebiegu całkowitego wskazuje całkowitą odległość przejechaną przez pojazd.

Licznik przebiegu całkowitego może być użyteczny do określenia, kiedy powinien być przeprowadzony okresowy przegląd.

Licznik kilometrów przebiegu pokazywany jest przez cały czas, aż do wyłączenia wyświetlacza.

Licznik km podróży (km lub mile)

Licznik km podróży


TRIP A : Licznik km podróży A TRIP B : Licznik km podróży B Ten tryb ukazuje odległość indywidualnie wybranych tras od chwili ostatniego zerowania licznika km podróży.

Zakres roboczy licznika wynosi od 0,0 do 999,9 km (0,0 do 999,9 mil).

Naciśnięcie przycisku RESET przez czas dłuższy od 1 sekundy, gdy wyświetlany jest licznik km podróży, zmienia wskazanie licznika do zera (0,0).

Możliwa do przejechania odległość (km lub MI) (jeśli jest w wyposażeniu)

Możliwa do przejechania odległość


Tryb ten wskazuje szacowaną możliwą do przejechania odległość, opartą na bieżącej ilości paliwa pozostającego w zbiorniku paliwa oraz na ilości paliwa dostarczanego do silnika. Jeżeli pozostały dystans jest poniżej 50 km, wyświetlone będzie "---".

Roboczy zakres licznika wynosi od 50 do 999 km (30 do 999 mil).

Średnie zużycie paliwa (l/100 km lub MPG) (jeżeli jest w wyposażeniu)

Średnie zużycie paliwa


Ten tryb oblicza średnie zużycie paliwa na podstawie całkowitej ilości zużytego paliwa oraz przejechanej odległości od chwili ostatniego wyzerowania wskazania średniego zużycia paliwa.

Całkowita ilość zużytego paliwa jest obliczana na podstawie danych o zużyciu paliwa. W celu uzyskania dokładnych obliczeń, należ

Naciśnięcie przycisku RESET przez czas dłuższy od 1 sekundy, gdy wyświetlane jest średnie zużycie paliwa, zmienia wskazanie średniego zużycia paliwa do zera (--.-).

Chwilowe zużycie paliwa (l/100 km lub MPG) (jeśli jest w wyposażeniu)

Chwilowe zużycie paliwa


Tryb ten oblicza chwilowe zużycie paliwa co 2 sekundy na podstawie przebytej drogi i dawki wtrysku paliwa.

Prędkość średnia (km/godz. lub mile/godz.)

Prędkość średnia


Tryb ten oblicza średnią prędkość pojazdu od ostatniego zerowania wartości średniej prędkości.

Nawet jeśli pojazd nie porusza się, kiedy silnik jest uruchomiony średnia prędkość pozostaje włączona.

Wciśnięcie przycisku RESET na czas dłuższy, niż 1 sekunda, kiedy pokazywana jest średnia prędkość, spowoduje wyzerowanie tej wartości (---).

Czas jazdy

Czas jazdy


Tryb ten wskazuje całkowity czas jazdy od chwili jego ostatniego wyzerowania.

Również, jeżeli pojazd nie znajduje się w ruchu, licznik czasu jazdy biegnie, gdy silnik pracuje.

Roboczy zakres licznika wynosi 00:00 ~ 99:59.

Naciśnięcie przycisku RESET przez czas dłuższy od 1 sekundy, gdy wyświetlany jest czas jazdy, zmienia wskazanie licznika do zera (00:00).

Temperatura na zewnątrz (jeśli jest w wyposażeniu)

Temperatura na zewnątrz


Tryb ten wskazuje temperaturę zewnętrzną poza pojazdem.

Zakres pracy wskaźnika temperatury wynosi od -40C do 60C (-40F to 140F).

Typ A

Aby zmienić tryb wyświetlacza temperatury na zewnątrz pojazdu (C ? F), należy nacisnąć w tym trybie przycisk RESET dłużej niż przez 1 sekundę.

Typ B

Aby zmienić tryb wyświetlacza temperatury na zewnątrz pojazdu (C ? F), patrz dalsze strony w dziale opisującym Opcje samochodu.

Tryb ECO ON/OFF (jeśli jest w wyposażeniu)

Tryb ECO ON/OFF


W tym trybie można włączyć/wyłączyć wskaźnik ECO na zestawie przyrządów i wskaźników. Po naciśnięciu przycisku RESET dłużej niż przez 1 sekundę w trybie ECO ON, na ekranie wyświetla się ECO OFF i wskaźnik ECO gaśnie podczas jazdy. Jeżeli ponownie chce się wyświetlić wskaźnik ECO, należy nacisnąć przycisk RESET dłużej niż przez 1 sekundę w trybie ECO OFF, co spowoduje, że na ekranie wyświetli się tryb ECO ON.

Naciśnięcie w trybie ECO przycisku RESET krócej niż przez 1 sekundę, powoduje zmianę trybu na licznik kilometrów podróży.

UWAGA

Wskaźnik żądanego przełożenia w mechanicznej skrzyni biegów (jeśli jest w wyposażeniu)

Wskaźnik żądanego przełożenia w mechanicznej skrzyni biegów


Wskaźnik ten informuje, który bieg jest żądany w czasie jazdy, aby oszczędzać paliwo.

Na przykład

: Wskazuje, że żądana jest
zmiana biegu na wyższy 3. bieg (aktualnie dźwignia zmiany biegów znajduje się na biegu 2 lub 1.).

: Wskazuje, że żądana jest zmiana
biegu na niższy 3. bieg (aktualnie dźwignia zmiany biegów znajduje się na biegu 4 lub 5.).

Kiedy system nie pracuje prawidłowo, wskaźnik nie jest wyświetlany.

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźnik ten wskazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. Nie ...

Wskaźnik żądanego przełożenia automatycznej skrzyni biegów (jeżeli są w wyposażeniu)

Wskaźnik wyświetla wskazanie wyboru ustawienia dźwigni automatycznej skrzyni biegów. Wskaźnik żądanego przełożenia automatyczn ...

Categorie