Kia Rio: Jak działa system audio samochodu

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> System Audio –> Jak działa system audio samochodu

Jak działa system audio samochodu


Sygnały radiowe AM i FM nadawane są z wieży transmisyjnych znajdujących się wokół miasta. Wychwytywane są przez antenę radiową samochodu. Następnie sygnał odbierany jest przez radio i wysyłany do głośników samochodu.

Kiedy do samochodu dotrze silny sygnał radiowy, precyzyjna budowa systemu audio zapewnia jak najlepszą jakość odtwarzania.

Jednak w pewnych przypadkach sygnał docierający do samochodu może nie być silny i czysty.

Powodem tego mogą być takie czynniki, jak odległość od stacji radiowej, bliskość innych silnych stacji radiowych lub obecność w pobliżu budynków, mostów czy też innych dużych obiektów blokujących dotarcie sygnału.

Jak działa system audio samochodu


Sygnały nadające w zakresie AM mogą być odbierane z większych odległości niż sygnały FM z uwagi na to, że fale radiowe o zakresach AM transmitowane są na niskich częstotliwościach.Te długie fale radiowe o niskiej częstotliwości mogą raczej poruszać się wzdłuż zakrzywienia ziemi niż kierować prosto do atmosfery. Mogą ponadto zakrzywiać się wokół przedmiotów, co pozwala uzyskać lepszy zasięg odbioru sygnału.

Jak działa system audio samochodu


Sygnały nadające w zakresie FM transmitowane są na wysokich częstotliwościach i nie zakrzywiają się wzdłuż powierzchni ziemi. Z tego powodu stacje nadające w zakresie FM często zaczynają zanikać przy krótkiej odległości od stacji. Ponadto sygnały, FM często są zakłócane przez budynki, góry lub inne przeszkody. Może to powodować takie warunki słuchania, że będzie istniało podejrzenie, iż istnieją jakieś problemy z radiem. Następujące warunki są normalne i nie wskazują na żadne problemy związane z radiem:

Jak działa system audio samochodu


Jak działa system audio samochodu


Korzystanie z telefonu komórkowego lub radia dwukanałowego

Kiedy w samochodzie korzysta się z telefonu komórkowego, sprzęt audio może powodować zakłócenia. Nie znaczy to, że istnieją jakiekolwiek problemy ze sprzętem audio. W takim przypadku należy korzystać z telefonu komórkowego w miejscu jak najbardziej oddalonym od sprzętu audio.

OSTROŻNIE Kiedy korzysta się z systemu łączności, takiego jak telefon komórkowy lub odbiornik radiowy wewnątrz samochodu, musi być zainstalowana oddzielna antena zewnętrzna. Jeżeli korzysta się z telefonu komórkowego lub odbiornika radiowego stosując jedynie antenę wewnętrzną, mogą one zakłócać działanie układu elektrycznego samochodu i niekorzystnie wpływać na jego bezpieczną obsługę.

 

OSTRZEŻENIE Nie wolno korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Aby z niego korzystać należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Gniazdo Aux, USB oraz iPod port (jeśli jest w wyposażeniu)

Jeżeli Twój pojazd ma gniazdo aux i/lub USB (universal serial bus) lub gniazdo iPod, możesz wykorzystywać gniazdo aux do podłączania urzą ...

Dbałość o płyty

 Jeżeli temperatura wewnątrz samochodu jest za wysoka, przed włączeniem systemu audio należy otworzyć okna w celu jego przewietrzenia. ...

Categorie