Kia Rio: Harmonogram normalnych przeglądów okresowych

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Harmonogram przeglądów okresowych –> Harmonogram normalnych przeglądów okresowych

Aby zapewnić prawidłową pracę układu kontroli emisji należy przeprowadzać następujące przeglądy okresowe. Należy zachować potwierdzenia wszystkich kontroli emisji spalin, by nie utracić gwarancji na samochód. Częstotliwość przeglądów serwisowych warunkowana jest przebiegiem samochodu lub upływem czasu, zależnie od tego który z tych dwóch czynników będzie pierwszy.

*1 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i występowanie wycieków co 500 km (350 mil) lub przed rozpoczęciem długiej podróży.

*2 : Harmonogram konserwacji zależny jest od jakości paliwa.

Ma zastosowanie, jeśli wykorzystuje się paliwo kwalifikowane <"EN590 lub równoważne">. Jeśli dane techniczne oleju napędowego nie spełniają normy EN 590, należy go wymienić zgodnie z harmonogramem konserwacji pojazdu eksploatowanego w trudnych warunkach.

*3 : Jeżeli zalecany olej nie jest dostępny, olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać co 20 000 km lub co 12 miesięcy.

*4 : Jeżeli zalecany olej nie jest dostępny, olej silnikowy i filtr oleju należy wymieniać co 15 000 km.

*5 : Olej silnikowy powinno się sprawdzać regularnie i utrzymywać w prawidłowym stanie. Praca z niedostateczną ilością oleju spowoduje uszkodzenie silnika, a tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

*6 : Harmonogram konserwacji zależny jest od jakości paliwa.

Ma zastosowanie, jeśli wykorzystuje się paliwo kwalifikowane <"EN590 lub równoważne">. Jeśli specyfikacje oleju napędowego nie spełniają wymagań normy EN590, filtr musi być wymieniany częściej.

Jeśli występują niektóre ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa, takie jak: utrudnienia w przepływie paliwa, przerywana praca silnika, strata mocy, problemy z utrudnionym rozruchem itd., należy niezwłocznie wymieniać filtr paliwa, niezależnie od harmonogramu konserwacji, a w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Kia.

*7 : Filtr paliwa uznaje się za część nie wymagającą konserwacji, jednakże zaleca się jego okresową kontrolę, ponieważ ten harmonogram przeglądów zależy od jakości paliwa. Jeżeli mają miejsce tak ważne problemy, jak utrudniony dopływ paliwa, praca z drganiami, utrata mocy, utrudniony rozruch itp., należy natychmiast wymienić filtr paliwa, bez względu na harmonogram przeglądów okresowych i skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia w celu uzyskania szczegółowych informacji.

*8 : Olej w przekładni mechanicznej powinno się wymieniać zawsze, kiedy przekładnia zostanie zanurzona w wodzie.

*9 : Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować lub wymienić.

Skontrolować napinacz paska napędowego, koło pasowe pośrednie i alternatora i w razie konieczności naprawić je lub wymienić.

*10 : Uzupełniając płyn chłodzący należy używać tylko kwalifikowanego płynu przeznaczonego dla tego samochodu. Nigdy nie należy mieszać twardej wody z płynem chłodzącym zalanym w fabryce. Nieodpowiednia mieszanina płynu chłodzącego może być przyczyną poważnych usterek lub uszkodzenia silnika.

*11 : Skontrolować pod względem nadmiernego hałasu pracy zaworów i/lub drgań silnika i jeśli zachodzi potrzeba wyregulować. Operację tę powinien wykonać autoryzowany sprzedawca Kia.

*12 : Kia zaleca stosowanie benzyn dobrej jakości, spełniających europejskie normy odnośnie paliw (EN228) lub równoważnych.

Dla klientów, którzy nie korzystają z paliw dobrej jakości, regularnie zawierających dodatki do paliw i mają problemy z uruchamianiem silników lub silniki nie pracują płynnie, zalecana jedna butelka dodatku dodana do zbiornika paliwa co 15 000 km (dla Europy). Dodatki są dostępne u autoryzowanego sprzedawcy Kia, razem z informacjami odnośnie sposobu ich stosowania. Nie mieszać z innymi dodatkami do paliw.

Harmonogram przeglądów okresowych

Jeśli pojazd jest normalnie eksploatowany, gdy nie jest spełniony żaden z poniższych warunków, należy postępować zgodnie z normalnym h ...

Programme d'entretien normal - sauf europe

Co 15000 km (10000 mil) lub 12 miesięcy Dodać dodatek do paliwa *12 (Co 15 000 km (10 000 mil) lub 12 miesięcy) Wymienić olej silnikowy i filtr (silnik ...

Categorie