Kia Rio: Elektroniczny program stabilizacji jazdy (ESP) (Jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Rio –> Jazda samochodem –> Układ hamulcowy –> Elektroniczny program stabilizacji jazdy (ESP) (Jeśli jest w wyposażeniu)

Elektroniczny program stabilizacji jazdy


Układ Elektronicznego programu stabilizacji jazdy (ESP) jest tak zaprojektowany by stabilizował pojazd podczas manewrów wykorzystywanych w czasie pokonywania zakrętu. ESP sprawdza gdzie pojazd jest kierowany i w jakim kierunku faktycznie jedzie. ESP powoduje działanie hamulców poszczególnych kół i ingeruje w układ zarządzający silnikiem w celu ustabilizowania pojazdu.

OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy prowadzić szybciej niż pozwalają na to warunki panujące na drodze, ani nie należy pokonywać zakrętów ze zbyt dużą prędkością.

Elektroniczny program stabilizacji jazdy (ESP) nie zapobiegnie wypadkom. Nadmierna prędkość przy skręcaniu, nagłe manewry oraz ślizganie się na mokrych nawierzchniach mogą doprowadzić do wypadku, niezależnie od zainstalowanych w pojeździe układów. Wypadkom zapobiec może jedynie kierowca prowadzący bezpiecznie i z uwagą, unikający manewrów, które powodują utratę przyczepności pojazdu. Nawet jeśli ESP jest zainstalowany, należy zawsze przestrzegać wszystkich zwykłych środków ostrożności związanych z prowadzeniem pojazdu - również prowadząc z prędkością nie większą niż pozwalają na to warunki drogowe.

Układ Elektronicznego programu stabilizacji jazdy (ESP) jest układem elektronicznym zaprojektowanym tak, by pomagał kierowcy zachować kontrolę nad pojazdem w niekorzystnych warunkach. Nie zwalania on od przestrzegania zasad bezpieczniej jazdy samochodem. Czynniki takie jak prędkość, warunki drogowe i sposób kierowania pojazdem przez kierowcę mają wpływ na to, czy ESP efektywnie zapobiegnie utracie kontroli nad pojazdem. Kierowca wciąż jest odpowiedzialny za jazdę i pokonywanie zakrętów z rozsądną prędkością oraz za pozostawienie wystarczającego marginesu bezpieczeństwa.

Jeśli hamulce zostaną użyte w warunkach, które mogą spowodować zablokowanie się kół, z hamulców może być słyszalny dźwięk "tik-tik'' lub w pedale hamulca może być wyczuwalne pulsowanie. Jest to normalny stan oznaczający, że układ ESP jest aktywny

UWAGA Kiedy pojazd rusza po uruchomieniu silnika, w komorze silnikowej samochodu może być słyszalne klikanie.

Jest to normalny stan wskazujący, że Układ elektronicznego programu stabilizacji jazdy funkcjonuje poprawnie.

Działanie ESP

Włączony układ ESP


Działanie

Kiedy układ ESP działa,
kontrolka ESP miga.

Wyłączenie działania ESP

Stan ESP OFF


Kontrolka

Kontrolka


Kiedy wyłącznik zapłonu zostanie obrócony w położenie ON, kontrolka włączy się, a następnie zgaśnie, jeśli okaże się, że układ ESP działa poprawnie.

Kontrolka ESP miga zawsze, kiedy układ ESP działa lub świeci się, gdy układ ESP nie działa prawidłowo. Kontrolka wyłączonego układu ESP włącza się, gdy układ ESP jest wyłączany przyciskiem.

OSTROŻNIE Jazda pojazdem, który ma założone różne opony lub którego koła mają niejednakowe rozmiary, może spowodować awarię układu ESP.

Kiedy opony są wymieniane, należy upewnić się, że mają one taki sam rozmiar jak opony, z którymi pojazd został zakupiony.

 

OSTRZEŻENIE Układ Elektronicznego programu stabilizacji jazdy jedynie ułatwia prowadzenie pojazdu. By prowadzić bezpiecznie, należy zachować środki ostrożności: należy zwolnić na drogach, gdzie jest dużo zakrętów, albo na drogach, które są pokryte śniegiem lub lodem. Pojazd należy prowadzić powoli i nie próbować zwiększać prędkości za każdym razem, kiedy kontrolka ESP zacznie migać lub kiedy nawierzchnia jest śliska.

Korzystanie z ESP OFF

Podczas jazdy

Przycisku ESP OFF nie należy nigdy naciskać, kiedy ESP jest aktywny (kontrolka ESP miga).

Jeśli ESP zostanie wyłączony w momencie, kiedy układ jest aktywny, pojazd może wymknąć się spod kontroli.

UWAGA

OSTROŻNIE Nie należy naciskać przycisku ESP OFF, gdy system ESP jest aktywny.

Jeżeli system ESP zostanie wyłączony w trakcie działania, może to spowodować utratę panowania nad pojazdem.

Aby wyłączyć ESP podczas jazdy, naciśnij przycisk ESP OFF podczas jazdy po płaskiej nawierzchni.

System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) (jeśli jest w wyposażeniu)

OSTRZEŻENIE ABS (lub ESP) nie zapobiegnie wypadkom powstałym na skutek wykonywania niewłaściwych lub niebezpiecznych manewrów. Pomi ...

System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) (jeśli jest w wyposażeniu)

System wspomagający ruszanie na wzniesieniu jest wygodną funkcją. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie przed zsunięciem się samochodu do ...

Categorie