Kia Rio: Działanie automatycznej skrzyni biegów

Kia Rio –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Działanie automatycznej skrzyni biegów

Wysoko sprawna automatyczna skrzynia biegów wyposażona jest w 4(6*) biegi jazdy do przodu oraz jeden bieg wsteczny. Poszczególne biegi są wybierane automatycznie, zależnie od położenia dźwigni zmiany biegów.

* : jeśli jest w wyposażeniu

UWAGA Kilka pierwszych zmian biegów w nowym samochodzie, może być nieco utrudnionych, jeśli odłączony był akumulator. Jest to stan normalny i sekwencja zmian biegów zostanie wyregulowana przez moduł TCM (moduł sterujący pracą skrzyni biegów) lub PCM (Moduł sterujący układem przeniesienia napędu), po kilku cyklach pracy.

Aby zapewnić płynne działanie przy zmianie położenia z N (Luzu) do położenia jazdy do przodu lub do tyłu, należy wcisnąć pedał hamulca.

OSTRZEŻENIE - Automatyczna skrzynia biegów
  •  Zanim pojazd ruszy do przodu D (Jazda) lub do tyłu R (Wsteczny) należy zawsze sprawdzić otoczenie samochodu, by upewnić się, że nie ma w pobliżu ludzi, a w szczególności dzieci.
  •  Przed opuszczeniem fotela kierowcy zawsze należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (Postój), następnie należy całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i wyłączyć silnik. Jeśli w wymienionych przypadkach wspomniane środki ostrożności nie są zachowywane, może nastąpić nieoczekiwane i nagłe ruszenie pojazdu.

 

OSTROŻNIE
  •  Aby uniknąć uszkodzenia skrzyni biegów, nie należy zwiększać obrotów silnika przy włączonym biegu R (wstecznym) lub którymkolwiek z biegów jazdy do przodu, jeśli włączone są hamulce.
  •  Jeśli samochód został zatrzymany na wzniesieniu, nie należy utrzymywać go na miejscu z wykorzystaniem silnika. Należy skorzystać z hamulca głównego lub hamulca postojowego.
  •    Jeśli silnik pracuje na obrotach większych niż obroty na biegu jałowym, nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów z położenia N (Luzu) lub P (Postoju) w położenie D (Jazda) lub R (wstecznego biegu).

Zakresy przełożeń przekładni automatycznej

Kiedy, wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON, wskaźniki znajdujące się na tablicy rozdzielczej pokazują położenie dźwigni zmiany biegów.

P (Postój)

Przed ustawieniem dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) należy zawsze całkowicie zatrzymać pojazd.

Położenie to blokuje automatyczną skrzynię biegów i zapobiega obracaniu się przednich kół.

OSTRZEŻENIE
  •  Ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu P (Postój) w momencie, kiedy pojazd wciąż się porusza sprawi, że koła napędowe zostaną zablokowane, co spowoduje utratę panowania nad pojazdem.
  •  Nie należy wykorzystywać położenia P (Postój) zamiast hamulca postojowego. Zawsze należy upewnić się, że dźwignia zmiany biegów jest umieszczona w położeniu P (Postój), a hamulec postojowy jest całkowicie zaciągnięty.
  •  Nigdy nie należy pozostawiać dziecka w samochodzie bez opieki.

 

OSTROŻNIE Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie ustawiona w położeniu P (Postój), kiedy pojazd jedzie, może to spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

R (Bieg wsteczny)

To położenie dźwigni jest wykorzystywane do cofania pojazdu.

OSTROŻNIE Jeśli dźwignia zmiany biegów jest przesuwana w położenie R (Wstecznego biegu), lub jest ona przesuwana z tego położenia w inne położnie, a samochód wciąż się porusza, może nastąpić uszkodzenie skrzyni biegów, chyba że ma miejsce sytuacja opisana w niniejszym dziale w "Kołysaniu pojazdu".

N (Luz)

Koła oraz skrzynia biegów nie są zablokowane. Pojazd będzie się swobodnie toczył nawet na najmniejszym nachyleniu terenu chyba, że użyty zostanie hamulec postojowy lub hamulec główny.

D (Jazda)

Jest to położenie dźwigni zmiany biegów przy normalnej jeździe do przodu.

Skrzynia biegów automatycznie będzie przełączała sekwencję czterech biegów, zapewniając najbardziej ekonomiczne zużycie paliwa oraz moc.

Jeśli potrzebna jest dodatkowa moc przy wyprzedzaniu innego pojazdu lub podjeżdżaniu na wzniesienie, należy wcisnąć pedał przyspieszenia do końca, a skrzynia biegów automatycznie zredukuje bieg o jeden.

UWAGA Przed przesunięciem dźwigni w położenie D (Jazda) zawsze należy całkowicie zatrzymać pojazd.

Tryb sportowy


Tryb sportowy

Podczas postoju lub jazdy można włączyć tryb sportowy przesuwając dźwignię zmiany biegów z położenia D (jazda) do bramki trybu ręcznego. Aby powrócić do położenia D (jazda), należy popchnąć dźwignię z powrotem do głównej bramki.

W trybie sportowym, przesuwanie dźwigni zmiany biegów do przodu bądź do tyłu, pozwoli na szybką zmianę biegów. W odróżnieniu od mechanicznej dźwigni zmiany biegów, zmiana biegów odbywa się przy wciśniętym pedale gazu.

Góra (+) : Popchnij dźwignię raz do przodu, aby zmienić bieg o jeden w górę.

W dół (-) : Pociągnij dźwignię raz do tyłu, by zredukować bieg o jeden w dół.

UWAGA

System blokowania zmiany biegów (jeżeli jest w wyposażeniu)

Automatyczna skrzynia biegów, dla bezpieczeństwa Użytkownika pojazdu, wyposażona jest w system blokowania zmiany biegów, który uniemożliwia przełączenie skrzyni biegów z pozycji P (postoju), jeżeli nie zostanie wciśnięty pedał hamulca.

Aby przełączyć skrzynię biegów z pozycji P (postoju) należy:

  1.  Nacisnąć i przytrzymać pedał hamulca.
  2.  Przesuń dźwignię zmiany biegów.

Jeżeli pedał hamulca będzie na przemian wciskany i zwalniany, w czasie gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji P (parkowania), w pobliżu dźwigni zmiany biegów słychać będzie terkot. Jest to normalny stan.

OSTRZEŻENIE Przed oraz podczas przesuwania dźwigni zmiany biegów w położenie P (Postój), lub wtedy gdy położenie to jest zmieniane na inne, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca do oporu, by uniknąć przypadkowego ruchu pojazdu, który mógłby spowodować obrażenia osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu pojazdu.

Automatyczna skrzynia biegów

Aby zmienić bieg, należy wcisnąć pedał hamulca i nacisnąć przycisk. Podczas zmiany biegów należy nacisnąć ten pr ...

Nawyki dobrego kierowcy

Nigdy nie należy przesuwać dźwigni zmiany biegów z położenia P (Postój) lub N (Luz) w dowolne inne położenie, jeśli p ...

Categorie