Kia Rio: Bezpieczniki

Bezpieczniki


Instalacja elektryczna pojazdu jest zabezpieczona przed uszkodzeniem spowodowanym przez przeciążenie elektryczne za pomocą bezpieczników topikowych.

Pojazd ma 2 skrzynki bezpieczników.

Jedna z tych skrzynek znajduje się w panelu po stronie kolan kierowcy, a druga w komorze silnikowej w pobliżu akumulatora. Jeśli którakolwiek z lampek sygnalizacyjnych pojazdu zacznie się świecić, oznacza to, że pewne elementy wyposażenia lub sterowania nie funkcjonują. Należy wówczas sprawdzić bezpiecznik odpowiedniego obwodu elektrycznego. W przypadku przepalenia się bezpiecznika następuje stopienie elementu znajdującego się w bezpieczniku.

Jeśli instalacja elektryczna nie funkcjonuje, należy najpierw sprawdzić skrzynkę bezpieczników, znajdującą się po stronie kierowcy. Przy dokonywaniu wymiany przepalonego bezpiecznika należy założyć na jego miejsce bezpiecznik o takim samym natężeniu prądu znamionowego.

Przepalenie się nowo założonego bezpiecznika wskazuje na problemy w instalacji elektrycznej. Należy w takim przypadku przestać korzystać z instalacji i natychmiast zwrócić się o konsultację do autoryzowanego sprzedawcy Kia.

Wykorzystuje się rodzaje bezpieczników: typu ostrzowego dla niskich znamionowych natężeń prądu, typu wkładkowego i uniwersalnego dla wysokich znamionowych natężeń prądu.

OSTRZEŻENIE - Wymiana bezpieczników
  •  Nie wolno zakładać żadnych innych bezpieczników, z wyjątkiem bezpieczników o takim samym znamionowym natężeniu prądu, co poprzednio używane bezpieczniki.
  •  Użycie bezpiecznika o wyższym znamionowym natężeniu prądu może doprowadzić do uszkodzenia instalacji i powstania pożaru.
  •  Nie wolno nigdy zakładać drutu do bezpiecznika (mostkować bezpiecznika) zamiast zastosowania odpowiedniego bezpiecznika nawet, jeżeli naprawa ma charakter tymczasowy. Może to spowodować poważne uszkodzenie instalacji i wywołać pożar.

 

OSTROŻNIE Do usuwania bezpieczników nie wolno używać ani wkrętaka, ani żadnych innych elementów metalowych, gdyż może to spowodować zwarcie obwodu i uszkodzenie instalacji elektrycznej

UWAGA Aktualna skrzynka bezpieczników /przekaźników może się różnić w zależności od pozycji istniejącego wyposażenia.

OSTROŻNIE
  •  Podczas wymiany spalonego bezpiecznika lub przekaźnika na nowy, należy upewnić się, czy nowy bezpiecznik lub przekaźnik ściśle przylega do zacisków.

    Niedokładne zamocowanie bezpiecznika lub przekaźnika może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego i przewodów pojazdu, a także stwarza możliwość powstania pożaru.

  •  Nie usuwać bezpieczników, przekaźników i zacisków mocowanych za pomocą śrub i nakrętek. Bezpieczniki, przekaźniki i zaciski mogą zostać zamocowane niedokładnie, co może spowodować możliwość powstania pożaru. Jeśli bezpieczniki, przekaźniki i zaciski mocowane za pomocą śrub i nakrętek są przepalone, w takim przypadku zaleca się konsultację z autoryzowanym sprzedawcą Kia.
  • Nie wkładać żadnych przedmiotów, takich jak wkrętak lub przewody, z wyjątkiem bezpieczników lub przekaźników do zacisków bezpiecznika/przekaźnika. Może to spowodować usterkę styku i wadliwe działanie układu.

Opony nisko profilowe (jeśli są w wyposażeniu)

Opony nisko profilowe, których wskaźnik wysokości jest mniejszy niż 50, dostarczane są do modeli usportowionych. Ponieważ opony nisko profilow ...

Wymiana bezpiecznika wewnętrznej skrzynki bezpieczników

Obrócić wyłącznik zapłonu i wszystkie inne wyłączniki do położenia wyłączenia.  Otworzyć pokrywy skr ...

Categorie