Kia Rio: Benzyna zawierająca etanol i metanol

Kia Rio –> Wstęp –> Wymagania dotyczące paliwa –> Silnik benzynowy –> Benzyna zawierająca etanol i metanol

Biopaliwa jako mieszaniny benzyny i etanolu (spirytus produkowany z ziarna) lub metanolu (spirytus wytwarzany z drewna) sprzedawane są zamiast paliwa ołowiowego lub z pewnym dodatkiem ołowiu.

Nie należy tankować biopaliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu, nie należy tankować żadnego biopaliwa zawierającego jakikolwiek dodatek metanolu. Każde z tych biopaliw może powodować pogorszenie jazdy oraz uszkodzenie układu paliwowego.

Zaprzestań korzystania z każdego biopaliwa, jeżeli wystąpi pogorszenie jazdy.

Uszkodzenie samochodu lub trwałe pogorszenie jazdy może nie być objęte gwarancją, jeżeli jest rezultatem tankowania:

  1.  Biopaliwa zawierającego więcej niż 10% etanolu.
  2.  Biopaliwa zawierającego metanol.
  3.  Benzyny lub biopaliwa ołowiowego.

Bezołowiowa

Aby uzyskać optymalne osiągi pojazdu, zaleca się stosowanie benzyny bezołowiowej, zgodnej z wymaganiami normy EN 228, o liczbie oktanowej RON (Liczba oktano ...

Zastosowanie MTBE

Zgodnie z zaleceniami paliwo zawierające MTBE (eter metylo-trójbutylowy) więcej niż 15,0% (Zawartość tlenu 2,7% wagowo) nie powinno być sto ...

Categorie