Kia Rio: Automatyczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> System automatycznej regulacji klimatu –> Automatyczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie

Automatyczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie


  1. Wcisnąć przycisk AUTO. Zostaje to zasygnalizowane ukazaniem AUTO na wyświetlaczu. Tryby pracy, obroty dmuchawy, pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz oraz klimatyzowanie będą sterowane automatycznie według ustawienia temperatury.
  2. Obróć pokrętło regulacji temperatury, by ustawić żądaną temperaturę.

UWAGA

Automatyczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie


UWAGA W celu zapewnienia lepszego sterowania systemem ogrzewania i chłodzenia, nigdy nie należy umieszczać niczego nad czujnikiem znajdującym się na tablicy rozdzielczej.

System automatycznej regulacji klimatu

Pokrętło regulacji temperatury Przycisk AUTO (sterowanie automatyczne) Wyświetlacz układu sterowania klimatem wnętrza  Pokręt ...

Ręczne ogrzewanie oraz klimatyzowanie

System ogrzewania oraz chłodzenia może być sterowany ręcznie, jak również przez wciśnięcie przycisków innych niż przycisk A ...

Categorie