Kia Rio: Aby anulować działanie tempomatu, należy wykonać jedną z poniższych czynności

Kia Rio –> Jazda samochodem –> Tempomat –> Aby anulować działanie tempomatu, należy wykonać jedną z poniższych czynności

Aby anulować działanie tempomatu, należy wykonać jedną z poniższych czynności


Każde z tych działań anuluje działanie tempomatu (kontrolka SET, znajdująca się na tablicy rozdzielczej, zgaśnie), ale nie wyłączają one układu. Jeśli działanie tempomatu ma zostać wznowione, należy wcisnąć wyłącznik RES+ znajdujący się na kierownicy. Przywrócona zostanie wcześniej ustawiona prędkość.

Zmniejszanie prędkości ustawionej w tempomacie

Należy wykonać jedną z poniższych procedur:  Przestawić dźwignię w dół (do SET-), i przytrzymać. Pojazd będz ...

Przywracanie prędkości tempomatu podczas jazdy z prędkością większą niż 40 km/h (25 mili/h)

Jeśli do anulowania działania tempomatu użyta została metoda inna niż wyłącznik CRUISE ON-OFF ( / ON/OFF) i układ wciąż je ...

Categorie