Kia Rio: Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Akumulator –> Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki

Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki


OSTRZEŻENIE - Zagrożenia spowodowane przez akumulator


Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności przy akumulatorze należy zawsze przeczytać wcześniej poniższe instrukcje.

Nie wolno zbliżać się z
zapalonym papierosem lub otwartym płomieniem lub iskrzyć w pobliżu akumulatora.

Wodór będący łatwopalnym
gazem jest zawsze obecny w ogniwach akumulatora i w razie zaprószenia ognia może wybuchnąć.

Należy przechowywać
akumulatory z dala od dzieci, ponieważ zawierają one żrący kwas siarkowy.

Nie można dopuszczać do tego, aby ten kwas zawarty w akumulatorze trafił na skórę, do oczu, na ubranie lub na warstwę lakieru pokrywającego powierzchnię pojazdu.

Jeżeli elektrolit
przedostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy czystą wodą przez co najmniej 15 minut, a następnie zwrócić się do lekarza o zbadanie. W przypadku kontaktu elektrolitu ze skórą należy dokładnie wymyć zanieczyszczone miejsce.

Jeśli pomimo tego odczuwany będzie ból lub uczucie oparzenia, należy natychmiast zwrócić się do lekarza o udzielenie pomocy.

Przy ładowaniu
akumulatorów lub przy wykonywaniu jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych przy akumulatorze należy mieć założone okulary ochronne. Podczas pracy w zamkniętym pomieszczeniu należy również pamiętać o włączeniu wentylacji.

Niewłaściwie złomowany
akumulator może być szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi. Akumulator należy zagospodarować zgodnie z wymogami prawa lub wymogami przepisów w kraju użytkowania samochodu.

Akumulator zawiera olów.


Po zuzyciu nie nalezy wyrzucac. Akumulator nalezy zwrócic do a u t o r y z o w a n e g o sprzedawcy Kia, który odda go do recyklingu.

 • Przy podnoszeniu akumulatora w plastikowej obudowie nadmierne naciśnięcie obudowy może spowodować wyciek kwasu znajdującego się w akumulatorze i obrażenia. Dlatego też do podnoszenia akumulatora należy używać specjalnego podnośnika, albo też chwycić go rękami przy przeciwległych narożach.
 •  Nie wolno nigdy ładować akumulatora, gdy kable akumulatora są przyłączone.
 •  Elektryczna instalacja zapłonowa wymaga doprowadzenia wysokiego napięcia. Dlatego też nie wolno nigdy dotykać elementów instalacji zapłonowej przy włączonym silniku i włączonym zapłonie.

Jeśli nie pamięta się o tych ostrzeżeniach i nie przestrzega się podanych zaleceń, może dojść do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

 

OSTROŻNIE
 •  Jeżeli nie używa się przez dłuższy czas samochodu na terenie, na którym panuje niska temperatura, należy odłączyć akumulator i przechowywać go w pomieszczeniu.
 •  Akumulator należy zawsze ładować do pełna, aby nie dopuścić do uszkodzenia jego obudowy w niskiej temperaturze.
 •  Jeśli podłączysz do akumulatora nieautoryzowane urządzenia elektroniczne, akumulator może zostać rozładowany. Nigdy nie powinno się korzystać z nieautoryzowanych urządzeń elektronicznych.

 

OSTRZEŻENIE Akumulator powinien wyjmować z samochodu autoryzowany sprzedawca Kia.

Aby akumulator działał prawidłowo, powinny być spełnione następujące warunki


❈ Faktyczny wygląd etykiety akumulatora może się różnić od pokaznego na ilustracji.

Etykieta pojemności akumulatora (patrz przykład)

 1.  CMF60L-BCI : Nazwa akumulatora modelu Kia
 2.  12V : Napięcie nominalne
 3.  60Ah(20HR) : Pojemność nominalna (w amperogodzinach)
 4.  92RC : Nominalna pojemność rezerwowa (w min)
 5.  550CCA : Prąd testowy na zimno, w amperach zgodnie z SAE
 6.  440A : Prąd testowy na zimno, w amperach zgodnie z EN

Akumulator

...

Ładowanie akumulatora

Pojazd ma bezobsługowy akumulator na bazie wapnia.  Jeśli akumulator wyładuje się w krótkim czasie (na przykład z powodu pozostawienia ...

Categorie