Ford Fiesta: Wymogi dotyczące połączenia Bluetooth

Ford Fiesta –> Telefon –> Ustawienia Bluetooth –> Wymogi dotyczące połączenia Bluetooth

Zanim możliwe będzie połączenie telefonu komórkowego Bluetooth muszą być spełnione następujące wymagania.

1. Funkcja Bluetooth musi być aktywowana w telefonie i zespole audio. Upewnij się, że opcja menu Bluetooth w zespole audio jest ustawiona na ON. Informacje na temat ustawień telefonu znajdziesz w instrukcji obsługi telefonu.

2. W menu systemu Bluetooth lub Twojego telefonu wyszukaj opcję Ford Audio i wybierz ją.

3. Wpisz kod pokazany na ekranie pojazdu, korzystając z klawiatury telefonu. Jeżeli na ekranie nie pojawi się żaden kod, wpisz numer PIN Bluetooth 0000, korzystając z klawiatury telefonu. Następnie wpisz numer PIN Bluetooth pokazany na ekranie pojazdu.

4. Jeżeli telefon komórkowy zażąda autoryzacji automatycznego połączenia, wybierz TAK.

Wskazówka: Rozmowa telefoniczna zostanie rozłączona, jeśli zespół audio zostanie wyłączony. Jeżeli kluczyk zapłonowy zostanie obrócony do położenia 0, rozmowa pozostanie połączona.

Obsługa telefonów

Do systemu pojazdu można przyporządkować maksymalnie sześć urządzeń Bluetooth. Wskazówka: Jeżeli trwa połączenie w mome ...

Ustawienia telefonu

...

Categorie