Ford Fiesta: Wyjmowanie haka holowniczego

Ford Fiesta –> Holowanie –> Hak holowniczy –> Wyjmowanie haka holowniczego

Wyjmowanie haka holowniczego


1. Odłącz przyczepę.

2. Zdejmij nasadkę osłaniającą. Wciśnij nasadkę osłaniającą w obsadkę klucza.

Włóż klucz i odblokuj (1).

3. Przytrzymaj hak holowniczy. Wyciągnij pokrętło, obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do oporu (2) i wyjmij hak (3).

4. Puść pokrętło.

Gdy hak zostanie odblokowany w ten sposób, można go założyć z powrotem w każdej chwili

Jazda bez przyczepy

Jazda bez przyczepy


1. Wyjmij hak holowniczy.

2. Włóż zatyczkę do jej gniazda (1).

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie odblokowuj ramienia haka holowniczego, gdy podłączona jest przyczepa.

Jazda z przyczepą

OSTRZEŻENIE Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie został spełniony, nie wolno używać haka holowniczego i musi on zo ...

Obsługa

UWAGA Wymontuj hak i zabezpiecz gniazdo zaślepką przed czyszczeniem pojazdu w myjni parowej. Pamiętaj o zachowaniu czystości. Od czasu do czasu smaruj ...

Categorie