Ford Fiesta: Widok ogólny radioodtwarzacza

Ford Fiesta –> Widok ogólny radioodtwarzacza

Wskazówka: Urządzenia mają wbudowany wyświetlacz wielofunkcyjny, znajdujący się nad otworem napędu płyty CD. Wyświetla on istotne informacje dotyczące sterownia zespołem audio. Dodatkowo, wokół ekranu wyświetlacza znajduje się szereg ikon, które zapalają się, gdy dana funkcja jest aktywna (np. CD, Radio lub Aux (urządzenie zewnętrzne)).

Typ 1

Typ 1


 1. Wysuwanie płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 2. Strzałki nawigacji.
 3. Otwór napędu płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 4. OK.
 5. Informacja.
 6. Informacje o ruchu drogowym. Patrz Sterowanie informacjami o ruchu drogowym
 7. Przyciski zaprogramowanych stacji. Patrz Przyciski zaprogramowanych stacji
 8. Wyszukiwanie w górę zakresu. Wybór ścieżki na płycie CD. Patrz Strojenie (strona 176). Patrz Wybór ścieżki
 9. Włączanie/I wyłączanie i regulacja głośności.
 10. Wyszukiwanie w dół zakresu. Wybór ścieżki na płycie CD. Patrz Strojenie (strona 176). Patrz Wybór ścieżki
 11. Wybór menu.
 12. Przycisk regulacji dźwięku. Patrz Przycisk dźwięku
 13. Wybór urządzenia zewnętrznego. Patrz Gniazdo do podłączania urządzeń zewnętrznych (AUX IN) (strona 92). Patrz Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)
 14. Wybór radia i zakresu fal. Patrz Działanie radioodtwarzacza
 15. Wybór płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych

Typ 2


 1. Opisy przycisków funkcyjnych 1-4

Typ 2


 1. Wysuwanie płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 2. Strzałki nawigacji.
 3. Otwór napędu płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 4. OK.
 5. Informacja.
 6. Informacje o ruchu drogowym. Patrz Sterowanie informacjami o ruchu drogowym
 7. Przycisk regulacji dźwięku. Patrz Przycisk dźwięku
 8. Klawiatura telefonu i przyciski zaprogramowanych stacji. Patrz Korzystanie z telefonu (strona 190). Patrz Przyciski zaprogramowanych stacji
 9. Funkcja 4.
 10. Funkcja 3.
 11. Wyszukiwanie w górę zakresu. Wybór ścieżki na płycie CD. Patrz Strojenie (strona 176). Patrz Wybór ścieżki
 12. Włączanie/ wyłączanie i regulacja głośności.
 13. Wyszukiwanie w dół zakresu. Wybór ścieżki na płycie CD. Patrz Strojenie (strona 176). Patrz Wybór ścieżki
 14. Funkcja 2.
 15. Funkcja 1.
 16. Wybór menu.
 17. Menu telefonu. Patrz Telefon
 18. Wybór urządzenia zewnętrznego, USB i iPoda. Patrz Gniazdo do podłączania urządzeń zewnętrznych (AUX IN) (strona 92). Patrz Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN) (strona 186). Patrz Zdolność przyłączeniowa
 19. Wybór radia i zakresu fal. Patrz Działanie radioodtwarzacza
 20. Wybór płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych

Funkcje przycisków funkcyjnych 1 - 4 są powiązane z kontekstem i zmieniają się zależnie od aktualnie wybranego trybu działania urządzenia. Opisy funkcji są wyświetlane na dole ekranu wyświetlacza.

Typ 3


 1. Opisy przycisków funkcyjnych 1-4

Typ 3


 1. Włączanie lub wyłączanie.
 2. Wybór ekranu.
 3. Klawiatura telefonu i przyciski zaprogramowanych stacji. Patrz Korzystanie z telefonu (strona 190). Patrz Przyciski zaprogramowanych stacji
 4. Otwór napędu płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 5. Strzałki nawigacji.
 6. Wybór funkcji korekty DSP. Patrz Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)
 7. Wysuwanie płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 8. Informacja.
 9. Zegar.
 10. Wyszukiwanie w górę zakresu. Wybór ścieżki na płycie CD. Zakończenie połączenia telefonicznego. Patrz Strojenie (strona 176). Patrz Wybór ścieżki (strona 181). Patrz Korzystanie z telefonu
 11. Wyciszenie.
 12. Informacje o ruchu drogowym. Patrz Sterowanie informacjami o ruchu drogowym
 13. Funkcja 4.
 14. Przycisk regulacji dźwięku. Patrz Przycisk dźwięku
 15. Funkcja 3.
 16. OK.
 17. Funkcja 2.
 18. Wybór menu.
 19. Funkcja 1.
 20. Menu telefonu. Patrz Telefon
 21. Wybór urządzenia zewnętrznego. Patrz Gniazdo do podłączania urządzeń zewnętrznych (AUX IN) (strona 92). Patrz Gniazdo zewnętrznych źródeł dźwięku (AUX-IN)
 22. Wyszukiwanie w dół zakresu. Wybór ścieżki na płycie CD. Zaakceptowanie połączenia telefonicznego. Patrz Strojenie (strona 176). Patrz Wybór ścieżki (strona 181). Patrz Korzystanie z telefonu
 23. Wybór radia i zakresu fal. Patrz Działanie radioodtwarzacza
 24. Wybór płyty CD. Patrz Odtwarzacz płyt kompaktowych
 25. Regulacja głośności.

Funkcje przycisków funkcyjnych 1 - 4 są powiązane z kontekstem i zmieniają się zależnie od aktualnie wybranego trybu działania urządzenia. Opisy funkcji są wyświetlane na dole ekranu wyświetlacza.

Wprowadzenie do systemu audio

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT SYSTEMU AUDIO OSTRZEŻENIA Ze względu na niezgodność techniczną niektóre płyty nagrane na nagrywarkach ...

Bezpieczeństwo systemu audio

Kod zabezpieczający Każde urządzenie jest wyposażone w niepowtarzalny kod powiązany z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN). System automatycznie spra ...

Categorie