Ford Fiesta: Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

Ford Fiesta –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

Sprawdzenie oleju silnikowego

UWAGA Nie należy dolewać do oleju substancji polepszających osiągi silnika. W pewnych warunkach mogą one powodować uszkodzenie silnika. Wskaz&oac ...

Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego

OSTRZEŻENIE Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skon ...

Categorie