Ford Fiesta: Silnik zimny lub ciepły

Wszystkie pojazdy

UWAGA

Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż -20ºC, włącz zapłon na co najmniej jedną sekundę przed rozpoczęciem uruchamiania silnika.

Zapewni to wytworzenie maksymalnego ciśnienia paliwa wymaganego dla uruchomienia silnika.

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów

Wskazówka: Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.

  1. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
  2. Uruchom silnik.
  3. Jeśli nie można uruchomić silnika, wciśnij całkowicie pedały hamulca i sprzęgła i ponów próbę.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

Wskazówka: Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.

  1. Wybierz położenie parkowania lub neutralne.
  2. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
  3. Uruchom silnik.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

Wskazówka: Nie przyciskaj pedału przyspiesznika.

  1. Wybierz położenie parkowania lub neutralne.
  2. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
  3. Uruchom silnik.

Wszystkie pojazdy

Jeżeli silnik nie daje się uruchomić przez 15 sekund, odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony po trzech próbach, odczekaj 10 sekund, a następnie postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie Silnik zalany.

Jeżeli masz trudności z uruchomieniem silnika przy temperaturze otoczenia poniżej -25ºC, wciśnij pedał przyspiesznika o ¼ do ½ pełnego zakresu i ponów próbę.

Uruchamianie silnika benzynowego

Wskazówka: Rozrusznik może być uruchomiony nie dłużej niż przez 30 sekund na raz. ...

Silnik zalany

Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła. Wciśnij całkowicie pedał przyspiesznika i ...

Categorie