Ford Fiesta: Punkty mocowania ISOFIX

Ford Fiesta –> Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom –> Punkty mocowania ISOFIX

OSTRZEŻENIE

Korzystając z systemu ISOFIX stosuj element zapobiegający obrotowi.

Zalecamy stosowanie górnego pasa lub podpory

Twój pojazd wyposażony jest w punkty mocowania ISOFIX odpowiednie dla wszystkich atestowanych fotelików dziecięcych ISOFIX.

System ISOFIX składa się z dwóch sztywnych ramion na foteliku, które mocowane są w punktach mocowania na skrajnych tylnych siedzeniach, w miejscu schodzenia się poduszki i oparcia siedzenia.

Punkty mocowania taśmy dla fotelików dziecięcych z górnym pasem znajdują się za skrajnymi tylnymi siedzeniami.

Punkty mocowania taśmy górnego pasa

Punkty mocowania taśmy górnego pasa


Mocowanie fotelika dziecięcego górnym pasem

OSTRZEŻENIE

Nie przyczepiaj taśmy pasa do innych elementów niż wskazany punkt mocowania.

Wskazówka: Tam gdzie to konieczne, zdejmij osłonę przestrzeni bagażowej, aby ułatwić zamontowanie. Patrz Osłony przestrzeni bagażowej (strona 115).

Mocowanie fotelika dziecięcego górnym pasem


1. Umieść fotelik dziecięcy na poduszce tylnego siedzenia i złóż odpowiednie oparcie siedzenia do przodu. Patrz Siedzenia tylne (strona 88).

2. Wymontuj zagłówek. Patrz Zagłówki (strona 85).

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że taśma górnego pasa nie jest luźna ani skręcona i jest prawidłowo umieszczona w punkcie mocowania.

3. Poprowadź taśmę pasa do punktu mocowania

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że oparcie siedzenia jest zamocowane i całkowicie zatrzaśnięte w zaczepie.

4. Pchnij oparcie siedzenia do położenia pionowego.

Mocowanie fotelika dziecięcego górnym pasem


5. Mocno pchnij fotelik dziecięcy do tyłu, aby zatrzasnąć dolne punkty mocowania ISOFIX.

6. Dociśnij taśmę pasa zgodnie z instrukcją producenta fotelika dziecięcego.

Poduszki podwyższające

OSTRZEŻENIA Nie mocuj fotelika podwyższającego ani poduszki podwyższającej tylko za pomocą dolnej taśmy pasa bezpieczeństwa. Moc ...

Blokady otwierania drzwi przez dzieci

OSTRZEŻENIE Gdy włączone są blokady otwierania drzwi przez dzieci, drzwi tych nie można otworzyć od środka. Lewa strona Obróć ...

Categorie