Ford Fiesta: Pokrywa wlewu paliwa

Ford Fiesta –> Paliwo i tankowanie –> Pokrywa wlewu paliwa

OSTRZEŻENIA

UWAGA

Podczas mycia pojazdu wodą pod wysokim ciśnieniem pokrywę wlewu paliwa należy spryskiwać tylko przez krótki czas i z odległości nie mniejszej niż 20 cm.

Pokrywa wlewu paliwa


Naciśnij pokrywę, aby ją otworzyć. Otwórz pokrywę całkowicie, aż się zablokuje.

Gdy wsuniesz końcówkę dyszy dystrybutora, uruchamiana sprężyną blokada zostanie zwolniona, jeśli zostanie rozpoznana dysza prawidłowych rozmiarów. Pomaga to w zapobieganiu zatankowaniu niewłaściwego paliwa.

OSTRZEŻENIE

Zakończ napełnianie zbiornika po drugim zatrzymaniu dyszy dystrybutora. Dalsze dolanie paliwa może spowodować jego przelanie się.

Rozlane paliwo mogłoby stanowić zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

Pokrywa wlewu paliwa


Wsuń końcówkę dyszy dystrybutora do i poza pierwsze nacięcie na dyszy. Oprzyj ją na pokrywie otworu wlewu.

OSTRZEŻENIE

Zalecamy odczekanie co najmniej 10 sekund przed wyjęciem dyszy dystrybutora po zakończeniu tankowania, aby końcówka paliwa spłynęła do zbiornika paliwa.

Pokrywa wlewu paliwa


Lekko unieś dyszę dystrybutora, aby ją wyjąć.

Pojazdy z zestawem do napraw opon

We wnęce na koło zapasowe znajduje się lejek. Skorzystaj z niego, jeśli nalewasz paliwo z kanistra.

Pojazdy bez zestawu do napraw opon

W przednim schowku znajduje się lejek.

Skorzystaj z niego, jeśli nalewasz paliwo z kanistra.

Jakość paliwa - Diesel

OSTRZEŻENIE Nie mieszaj oleju napędowego z olejem, benzyną lub innymi płynami. Może to powodować reakcje chemiczne. UWAGI Nie dodawaj na ...

Katalizator

OSTRZEŻENIE Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem na suchych liściach, trawie lub innym łatwopalnym podłożu. Wk ...

Categorie