Ford Fiesta: Położenia dźwigni wybierania biegów

Ford Fiesta –> Skrzynia biegów –> Automatyczna skrzynia biegów –> Położenia dźwigni wybierania biegów

Położenia dźwigni wybierania biegów


P Położenie parkowania

R Bieg wsteczny

N Położenie neutralne

D Położenie do jazdy

M Ręczne wybieranie biegów

OSTRZEŻENIE

Włącz hamulec przed przesunięciem dźwigni zmiany biegów i pozostaw włączony, dopóki nie będziesz gotowy, aby ruszyć.

Wskazówka: Zimny silnik ma wyższą prędkość obrotową biegu jałowego.

Zwiększa to tendencję pojazdu do pełzania po wybraniu położenia do jazdy.

Naciśnij przycisk na dźwigni zmiany biegów, aby wybrać bieg wsteczny i położenie parkowania.

Położenie dźwigni zmiany biegów będzie pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym.

Położenie parkowania

OSTRZEŻENIA

Wskazówka: Jeżeli otworzysz drzwi kierowcy, gdy nie jest wybrane położenie parkowania, zabrzmi ostrzegawczy sygnał akustyczny.

Wskazówka: Funkcja oszczędzania energii akumulatora wyłączy brzęczyk ostrzegawczy po pewnym czasie.

W tym położeniu napęd nie jest przenoszony na koła napędzane, a skrzynia biegów jest zablokowana. Możesz uruchomić silnik, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w tym położeniu.

Bieg wsteczny

OSTRZEŻENIE

Wybieraj bieg wsteczny tylko wtedy, gdy pojazd stoi, a silnik pracuje na biegu jałowym.

Położenie neutralne

W tym położeniu napęd nie jest przenoszony na koła napędzane, ale skrzynia biegów nie jest zablokowana.

Możesz uruchomić silnik, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w tym położeniu.

Położenie do jazdy

Wybierz położenie do jazdy, aby biegi jazdy do przodu były zmieniane automatycznie.

Ręczne wybieranie biegów

Wskazówka: Bieg zostanie zmieniony wyłącznie wtedy, gdy prędkość pojazdu i prędkość obrotowa silnika jest odpowiednia.

Wybierz ręczne wybieranie biegów, aby ręcznie zmieniać biegi jazdy do przodu.

Pchnij dźwignię zmiany biegów do przodu, aby zmienić bieg na niższy lub pociągnij ją do tyłu, aby zmienić bieg na wyższy.

OSTRZEŻENIE

Nie przytrzymuj dźwigni zmiany biegów stale w położeniu - lub +.

Można pomijać poszczególne biegi, przesuwając dźwignię zmiany biegów kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu.

W trybie ręcznej zmiany biegów dostępna jest również funkcja kickdown. Patrz Kickdown.

Skrzynia biegów automatycznie zmieni bieg na niższy, gdy prędkość obrotowa silnika jest zbyt niska i zmieni bieg na wyższy, gdy prędkość obrotowa silnika jest zbyt wysoka.

Tryby jazdy

Skrzynia biegów wybierze odpowiedni bieg w celu uzyskania optymalnych osiągów w zależności od temperatury otoczenia, nachylenia drogi, obciążenia pojazdu i poleceń od kierowcy.

Automatyczna skrzynia biegów

Informacje ogólne Ta skrzynia biegów umożliwia również ręczną zmianę biegów (podobnie jak w mechanicznej skrzyni biegó ...

Wskazówki dotyczące jazdy z automatyczną skrzynią biegów

Ruszanie OSTRZEŻENIE Pojazdów z automatyczną skrzynią biegów nie można uruchamiać przez holowanie lub pchanie. Patrz Uruchamianie pojazd ...

Categorie