Ford Fiesta: Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka

Ford Fiesta –> Kluczyki i piloty zdalnego sterowania –> Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania –> Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


1. Wsuń śrubokręt do oporu w zagłębienie z boku pilota, pchnij w stronę końcówki kluczyka i wyjmij końcówkę kluczyka.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


2. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby zacząć rozdzielać dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


3. Obróć śrubokręt w pokazanym miejscu, aby rozdzielić dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.

Pilot zdalnego sterowania ze składaną końcówką kluczyka


UWAGA

Nie dotknij styków baterii ani płytki z obwodem drukowanym śrubokrętem.

4. Ostrożnie podważ baterię śrubokrętem.

5. Załóż nową baterię (3V CR 2032) stroną + do dołu.

6. Złóż dwie połówki nadajnika zdalnego sterowania.

7. Zamontuj końcówkę kluczyka.

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Zużyte baterie należy złomować w sposób ekologiczny. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu. ...

Pilot zdalnego sterowania z nieskładaną końcówką kluczyka

Typ 1 1. Wsuń śrubokręt w zagłębienie z tyłu kluczyka i wyjmij końcówkę kluczyka. 2. Zwolnij zaciski mocujące za pomoc& ...

Categorie