Ford Fiesta: Niemożność uruchomienia silnika

Funkcja biernego uruchamiania pojazdu nie będzie działać, gdy:

Jeżeli nie możesz uruchomić pojazdu, wykonaj następującą procedurę.

 Niemożność uruchomienia silnika


  1. Przytrzymaj kluczyk przy osłonie kolumny kierowniczej w sposób pokazany na rysunku.
  2. Gdy kluczyk znajduje się w tym położeniu, możesz użyć przycisku uruchamiającego do włączenia zapłonu i uruchomienia silnika pojazdu.

Włączenie zapłonu

Naciśnij przycisk uruchamiający raz. Wszystkie obwody elektryczne są włączone, zapalą się lampki ostrzegawcze i kontrolne. Uruchamianie p ...

Wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi

Wskazówka: Zapłon, wszystkie obwody elektryczne oraz lampki ostrzegawcze i kontrolne zostaną wyłączone. Ręczna skrzynia biegów Naciś ...

Categorie