Ford Fiesta: Napełnianie opony

Ford Fiesta –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Napełnianie opony

OSTRZEŻENIA

Napełnianie opony


  1. Nalepka
  2. Pojemnik środka uszczelniającego
  3. Rurka pojemnika środka uszczelniającego
  4. Uchwyt pojemnika
  5. Ciśnieniomierz
  6. Wtyczka zasilania z przewodem
  7. Przełącznik sprężarki
  8. Rurka zestawu do napraw
  9. Zawór upustu ciśnienia

1. Wyjmij zestaw do napraw opon z opakowania.

2. Zdejmij nalepkę A z informacją o maksymalnej dopuszczalnej prędkości (80 km/h) z pojemnika środka uszczelniającego i przymocuj do tablicy rozdzielczej w polu widzenia kierowcy.

Upewnij się, że nalepka nie zasłania żadnego ważnego elementu.

3. Wyjmij rurkę H z zaworem upustu ciśnienia I oraz wtyczkę zasilania z przewodem F z zestawu.

4. Podłącz rurkę H z zaworem upustu ciśnienia I do pojemnika środka uszczelniającego B.

5. Zamocuj pojemnik środka uszczelniającego B w uchwycie D.

6. Zdejmij pokrywkę zaworu z uszkodzonej opony.

7. Przykręć ściśle rurkę pojemnika środka uszczelniającego C do zaworu uszkodzonej opony.

8. Upewnij się, że przełącznik sprężarki G jest w położeniu 0.

9. Wsuń wtyczkę zasilania F do gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania. Patrz Zapalniczka (strona 90).

10. Uruchom silnik.

11. Przesuń przełącznik sprężarki G do położenia 1.

12. Pompuj oponę nie dłużej niż 10 minut, aby uzyskać ciśnienie o wartości minimum 1,8 bara (26 psi) i maksimum 3,5 bara (51 psi). Przesuń przełącznik sprężarki G do położenia 0 i sprawdź aktualne ciśnienie powietrza w oponie za pomocą ciśnieniomierza E.

Wskazówka: Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnęło wartości 1,8 bara (26 psi), nie kontynuuj.

Wskazówka:Podczas pompowania środka uszczelniającego przez zawór opony ciśnienie może wzrosnąć do 6 barów (87 psi), ale spadnie ponownie po około 30 sekundach.

13. Wyjmij wtyczkę zasilania F z gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania.

14. Szybko odkręć rurkę C od zaworu opony. Zamocuj pokrywkę zaworu.

15. Pozostaw pojemnik środka uszczelniającego B w uchwycie D.

16. Upewnij się, że zestaw jest przechowywany w bezpieczny sposób w pojeździe, ale jest też łatwo dostępny. Zestaw będzie znów potrzebny, gdy będziesz sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie.

17. Niezwłocznie przejedź około 3 km, aby środek uszczelniający mógł uszczelnić uszkodzone miejsce.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, niestabilne zachowanie układu kierowniczego lub hałasy, zmniejsz prędkość i ostrożnie dojedź do miejsca, gdzie możesz bezpiecznie zatrzymać pojazd. Ponownie sprawdź oponę i jej ciśnienie. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż 1 bar (14,7 psi) lub jeśli są widoczne jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

18. Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około 3 km. Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj ciśnienie powietrza w uszkodzonej oponie.

19. Zamocuj zestaw i odczytaj ciśnienie powietrza w oponie na ciśnieniomierzu E.

20. Wyreguluj do poziomu zalecanej wartości ciśnienia. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 161).

21. Po napompowaniu opony do prawidłowej wartości ciśnienia przesuń przełącznik sprężarki G do położenia 0, wyjmij wtyczkę zasilania F z gniazda, odkręć rurkę C i zamocuj pokrywkę zaworu.

22. Pozostaw rurkę C i H podłączoną do pojemnika środka uszczelniającego B i schowaj w bezpiecznym miejscu.

23. Przejedź do najbliższego zakładu wulkanizacyjnego w celu wymiany uszkodzonej opony. Zanim opona zostanie zdjęta z obręczy, poinformuj mechanika, że zawiera ona środek uszczelniający. Wymień pojemnik środka uszczelniającego B oraz rurkę C jak najszybciej po użyciu.

Wskazówka: Pamiętaj, że awaryjne zestawy do napraw opon zapewniają jedynie tymczasową mobilność. Przepisy dotyczące naprawy opony po zastosowaniu zestawu do napraw opon mogą różnić się zależnie od kraju. W celu uzyskania informacji powinieneś skonsultować się ze specjalistą.

OSTRZEŻENIE

Przed jazdą upewnij się, że ciśnienie powietrza w oponie jest na poziomie zalecanej wartości ciśnienia. Patrz Specyfikacje techniczne (strona 161).

Sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponie aż do wymiany uszczelnionej opony.

Puste pojemniki po środku uszczelniającym można wyrzucać do pojemników na domowe odpadki. Pozostałości środka uszczelniającego należy zwrócić do Dealera lub wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami o pozbywaniu się odpadków.

Korzystanie z zestawu do napraw opon

OSTRZEŻENIA Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe. Nigdy nie pozostawiaj zestawu do napraw opon b ...

Konserwacja opon

Aby zapewnić równomierne zużycie opon przednich i tylnych kół oraz wydłużyć czas ich eksploatacji, zaleca się zamianę k& ...

Categorie