Ford Fiesta: Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy

Ford Fiesta –> Układ stabilizacji toru jazdy –> Korzystanie z układu stabilizacji toru jazdy

Wskazówka: Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.

Pojazdy z przełącznikiem układu stabilizacji toru jazdy (ESP)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez jedną sekundę. Przycisk zaświeci się. Na wyświetlacz zostanie pokazany komunikat.

Patrz Komunikaty informacyjne (strona 73).

Aby włączyć układ, ponownie wciśnij przycisk.

Położenie poszczególnych elementów: Patrz Krótkie wprowadzenie (strona 10).

Zasady działania

Układ stabilizacji toru jazdy (ESP) OSTRZEŻENIE System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Bez ESP Z E ...

Pomoc przy parkowaniu

...

Categorie