Ford Fiesta: Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych

Ford Fiesta –> Kluczyki i piloty zdalnego sterowania –> Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych

UWAGI

Wskazówka: Przypadkowe naciśnięcie przycisków na pilocie zdalnego sterowania może spowodować odryglowanie drzwi.

Zasięg nadajnika zdalnego sterowania może się wahać w zależności od otoczenia.

Kluczyki i piloty zdalnego sterowania

...

Programowanie pilota zdalnego sterowania

Dla Twojego pojazdu można zaprogramować maksymalnie osiem nadajników zdalnego sterowania (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazde ...

Categorie