Fiat Punto: Zabezpieczenie przed kradzieżą

Fiat Punto –> Multimedia –> Radioodtwarzacz –> Zabezpieczenie przed kradzieżą

Radioodtwarzacz wyposażony jest w system ochrony przed kradzieżą, bazujący na wymianie informacji pomiędzy radiem i centralką elektroniczną (Body Computerem), znajdującą się w samochodzie. System ten zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i nie wymaga wprowadzania tajnego kodu po każdym rozłączeniu zasilania radioodtwarzacza.

Jeżeli kontrola przyniesie wynik pozytywny, wówczas radioodtwarzacz rozpoczyna funkcjonowanie, natomiast jeżeli porównywane kody nie są zgodne lub jeżeli centralka elektroniczna (Body Computer) została wymieniona, urządzenie zażąda od użytkownika wprowadzenia tajnego kodu zgodnie z procedurą opisaną w następnym rozdziale.

Wprowadzanie tajnego kodu

Po włączeniu radioodtwarzacza, w przypadku żądania kodu na wyświetlaczu pojawi się na około 2 sekundy napis "Radio code", a po nim cztery kreski "----".

Tajny kod składa się z czterech cyfr od 1 do 6, z których każda odpowiada jednej kresce.

Aby wprowadzić pierwszą cyfrę kodu, należy nacisnąć jeden z przycisków wyboru stacji (od 1 do 6). Wprowadzić w ten sam sposób pozostałe cyfry kodu. Jeżeli w ciągu 20 sekund cztery cyfry nie zostaną wprowadzone, wówczas na wyświetlaczu pojawi się napis "Enter code - - - -". Tego typu przypadek nie jest traktowany jako błędne wprowadzenie kodu.

Po wprowadzeniu czwartej cyfry (w ciągu 20 sekund), radio zaczyna działać.

Jeżeli wprowadzony zostanie błędny kod, wówczas radioodtwarzacz wyemituje sygnał akustyczny i na ekranie pojawi się napis "Radio blocked/wait" informujący użytkownika o konieczności wprowadzenia prawidłowego kodu.

Za każdym razem, kiedy użytkownik wprowadzi błędny kod, czas oczekiwania wydłuży się (1 min, 2 min, 4 min, 8 min, 16 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h), aż do osiągnięcia maksimum 24 godzin. Czas oczekiwania pojawi się na wyświetlaczu wraz z napisem "Radio blocked/wait" (Radio zablokowane, poczekaj). Po zniknięciu napisu można rozpocząć ponownie procedurę wprowadzania kodu.

Paszport radia

Jest to dokument poświadczający posiadanie radioodtwarzacza. W paszporcie radia podany jest model radioodtwarzacza, numer seryjny i tajny kod.

OSTRZEŻENIE Paszport radia należy przechowywać ze starannością, aby móc przekazać właściwym funkcjonariuszom odpowiednie dane w przypadku kradzieży radioodtwarzacza.

W razie zgubienia paszportu radia należy zwrócić się do ASO marki Fiat, zabierając ze sobą dokument tożsamości i dokumenty potwierdzające posiadanie samochodu.

Zalecenia

Bezpieczeństwo na drodze Przed rozpoczęciem jazdy zalecamy nauczyć się użycia różnych funkcji radioodtwarzacza (na przykład programowa ...

Szybki przewodnik

Elementy sterowania na panelu przednim A - Wersja Speech Volume; B - Wersja Bluetooth Delphi Funkcje ogólne Funkcje radia Funkcje multimedialne (dla wer ...

Categorie