Fiat Punto: Wymiana żarówki

Fiat Punto –> W razie awarii –> Wymiana żarówki

Światła awaryjne

STEROWANIE Aby włączyć/wyłączyć te światła, należy nacisnąć przycisk A (rys. 76) niezależnie od pozycji kluczyka w wy ...

Wskazówki ogólne

Przed wymian¹ żarówki należy sprawdziæ, czy odnośne styki nie s¹ skorodowane; przepalone żarówki należy wymienia ...

Categorie