Fiat Punto: Urzadzenie "follow me home"

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Światła zewnętrzne –> Urzadzenie "follow me home"

Umożliwia oświetlenie przez pewien czas przestrzeni przed samochodem.

Włączanie: gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu STOP lub jest wyjęty, należy pociągnąć dźwignię lewą w stronę kierownicy w ciągu 2 minut po wyłączeniu silnika. Po każdorazowym pociągnięciu dźwigni świecenie świateł wydłuża się o 30 sekund, aż do maksymalnie 210 sekund; po upływie tego czasu światła wyłączają się automatycznie.

Przy każdorazowym pociągnięciu dźwigni zaświeca się w zestawie wskaźników lampka sygnalizacyjna
: ponadto na wyświetlaczu pojawia się komunikat i czas, przez jaki funkcja ta pozostanie aktywna.

Lampka sygnalizacyjna  
zaświeci się po pierwszym pociągnięciu dźwigi i będzie się świecić do momentu automatycznego wyłączenia się działania. Każdorazowe pociągnięcie dźwigni wydłuża tylko czas świecenia się świateł.

Wyłączanie: przytrzymać dźwignię przyciągniętą w stronę kierownicy przez ponad 2 sekundy.

Kierunkowskazy

Ustawić dźwignię w położeniu (stabilnym) w górę: (aktywacja prawego kierunkowskazu) lub w dół: (aktywacja lewego kierunkowskazu) ...

Przednie i tylne swiatla przeciwmglowe

Przednie światła przeciwmgłowe (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), zaświecają się, gdy włączone są światła poz ...

Categorie