Fiat Punto: Tryb auto-eco

Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk ECO rys. 69. Funkcję ECO można włączyć tylko przy włączonym trybie automatycznym.

Tryb auto-eco


Przy włączonej funkcji ECO system wybiera najbardziej odpowiedni bieg w zależności od prędkości samochodu, obrotów silnika i intensywności nacisku na pedał przyspieszenia, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć zużycie paliwa.

Dźwignia zmiany biegów

Dźwignia zmiany biegów A rys. 68 jest dźwignią typu "wielostabilnego", to znaczy może przyjąć trzy pozycje stabilne i trzy niestabilne. Trzy ...

Funkcja "kick down"

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) W razie konieczności (np. przy wyprzedzaniu), gwałtowne wciśnięcie pedału przyspieszenia (poza punkt gra ...

Categorie