Fiat Punto: Swiatla drogowe

Aby włączyć światła drogowe, gdy pokrętło rys. 17 znajduje się w pozycji
, należy przyciągnąć dźwignię w stronę kierownicy, tak aż nastąpi przeskok. W zestawie wskaźników zaświeca się lampka sygnalizacyjna
.

Po ponownym pociągnięciu dźwigni w kierunku kierownicy i nastąpieniu przeskoku światła drogowe wyłączają się, ponownie włączają się światła mijania i gaśnie lampka sygnalizacyjna
.

SYGNAŁY ŚWIETLNE

Włączają się po pociągnięciu dźwigni w stronę kierownicy (pozycja niestabilna), niezależnie od położenia pokrętła. W zestawie wskaźników zaświeca się lampka sygnalizacyjna .


Swiatla pozycyjne/ mijania

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR, należy obrócić pokrętłem rys. 17 w pozycję . W pr ...

Kierunkowskazy

Ustawić dźwignię w położeniu (stabilnym) w górę: (aktywacja prawego kierunkowskazu) lub w dół: (aktywacja lewego kierunkowskazu) ...

Categorie