Fiat Punto: Silniki benzynowe

Fiat Punto –> Uruchomienie i jazda –> Tankowanie samochodu –> Silniki benzynowe

Należy stosować wyłącznie benzynę bezołowiową o liczbie oktanowej (LO) nie niższej, niż 95. Aby nie uszkodzić katalizatora, nie należy nigdy wlewać do zbiornika choćby niewielkiej ilości benzyny ołowiowej, nawet w sytuacjach awaryjnych.

Silniki diesla

Należy używać wyłącznie oleju napędowego do napędów samochodowych (Specyfikacja EN590).

W przypadku użytkowania/dłuższego postoju samochodu w obszarach górskich/zimnych zaleca się tankować olej napędowy dostępny na poziomie lokalnym. Ponadto w tego typu sytuacjach zaleca się utrzymywać w zbiorniku ilość paliwa przekraczającą 50% pojemności użytkowej zbiornika.

Tankowanie samochodu

Należy zawsze przed zatankowaniem samochodu wyłączyć silnik. ...

Procedura tankowania

W celu uzupe³nienia zbiornika należy: otworzyć pokrywę A rys. 73, ciągnąc ją na zewnątrz, a następnie odkręcić korek ...

Categorie