Fiat Punto: Lusterka zewnętrzne

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Lusterka wsteczne –> Lusterka zewnętrzne

Regulacja elektryczna

Regulacja lusterek możliwa jest tylko wtedy, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR.

Aby dokonać regulacji, należy nacisnąć na przełącznik B rys. 16 w celu wybrania lusterka (lewego lub prawego), które będzie regulowane, po czym - naciskając w czterech kierunkach na przełącznik C rys. 16 - wyregulować lusterko.

Regulacja elektryczna


OSTRZEŻENIE Po włączeniu ogrzewania szyby tylnej następuje aktywacja odszraniania lusterek zewnętrznych (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Regulacja ręczna: w razie potrzeby lusterka można złożyć, przesuwając je w kierunku wnętrza samochodu.

UWAGA

19) Z uwagi na fakt, iż lusterko wsteczne zewnętrzne po stronie kierowcy jest zakrzywione, zmienia ono nieznacznie precyzję odległości.

Lusterko wewnętrzne

Regulacja ręczna Wyposażone jest w urządzenie zabezpieczające, które umożliwia odłączenie go w przypadku gwałtownego zetknię ...

Światła zewnętrzne

Światła zewnętrzne zaświecają się tylko wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. ...

Categorie