Fiat Punto: Koła i opony

Fiat Punto –> Obsługa i konserwacja –> Koła i opony

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZEKŁADANIA OPON

Opony przedniej i tylnej osi są poddawane różnym obciążeniom i w inny sposób pracują podczas skręcania, jazdy i hamowania. Z tego względu zużywają się w różnym tempie.

Można przeciwdziałać temu zjawisku poprzez okresowe przekładanie opon.

Korzyści wynikające z przekładania opon są szczególnie duże w przypadku opon o szczególnie uwydatnionym bieżniku, odpowiednich zarówno do jazdy drogowej jak i terenowej.

Przekładanie opon wydłuża czas ich eksploatacji, pomaga w utrzymaniu prawidłowych poziomów przyczepności w błocie, śniegu i na mokrej nawierzchni, zapewniając doskonałe własności jezdne samochodu.

W przypadku nietypowego zużycia opon przyczynę należy zidentyfikować i naprawić przed przełożeniem opon.

UWAGA

164) Nie należy dokonywać przekładania w przypadku opon o bieżniku kierunkowym.

Należy zawsze uważać, aby nie zakładać opon w kierunku przeciwnym do tego, jaki wskazano na oponie: istnieje wówczas ryzyko utraty przyczepności i kontroli nad samochodem.

UWAGA

53) Przyczepność kół samochodu do drogi zależy także od prawidłowego ciśnienia w oponach.

54) Zbyt niskie ciśnienie spowoduje przegrzanie opony z możliwością poważnego jej uszkodzenia.

55) Nie należy zamieniać opon po przekątnej, przekładając je z prawej strony samochodu na lewą i odwrotnie.

56) Nie należy wykonywać obróbek lakierniczych i suszenia obręczy kół ze stopu lekkiego, które wymagają stosowania temperatur wyższych od 150C.

Parametry mechaniczne obręczy mogą ulec pogorszeniu.

Podnoszenie samochodu

W razie, gdyby wymagane było podniesienie samochodu, należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wyposażona jest w podnośniki kolumn ...

Dane techniczne

W zrozumieniu konstrukcji i dzia³ania pañstwa samochodu najlepiej pomoże treśæ niniejszego rozdzia³u, a także towarzysz¹ce jej szczeg& ...

Categorie