Fiat Punto: Boczne poduszki powietrzne

W celu zwiększenia ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne (Side bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) i kurtyny powietrzne (Window bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Poduszki boczne (Side Bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Składają się z dwóch poduszek o natychmiastowym napełnianiu się, umieszczonych w oparciach siedzeń przednich rys. 64, które zabezpieczają klatki piersiowe i miednice pasażerów w przypadku zderzenia bocznego o sile średnio-wysokiej.

Poduszki boczne (Side Bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)


Kurtyny powietrzne (Window bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Składają się z poduszek typu "kurtynowego" umieszczonych za poszyciami bocznymi dachu i pokrytych odpowiednimi elementami wykończeniowymi rys. 65. Ich zadaniem jest ochrona głów pasażerów miejsc przednich i tylnych w przypadku zderzenia bocznego dzięki dużej powierzchni poduszek po ich wypełnieniu.

Kurtyny powietrzne (Window bag) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)


Najlepszą ochronę przez system w przypadku zderzenia bocznego daje prawidłowa pozycja na siedzeniu, ponieważ umożliwia właściwe rozłożenie się kurtyn powietrznych.

OSTRZEŻENIA

Nie należy myć siedzeń wodą lub parą pod ciśnieniem (ręcznie lub w myjniach automatycznych siedzeń).

Możliwe jest, że poduszki przednie i/lub boczne uruchomią się, jeżeli samochód zostanie mocno uderzony o spód nadwozia (na przykład przy gwałtownym uderzeniu o stopnie, chodniki czy przy wpadnięciu samochodu do dużej dziury lub wgłębienia na drodze itp.).

Z napełniającej się poduszki powietrznej wydobywa się niewielka ilość pyłu: nie jest on szkodliwy dla zdrowia i nie oznacza powstania pożaru. Pył może podrażnić skórę oraz oczy: w takim przypadku należy przemyć takie miejsca mydłem neutralnym z wodą.

Wszelkiego typu interwencje kontrolne, naprawy lub wymiany obejmujące poduszki powietrzne, powinny być wykonywane w ASO marki Fiat.

W przypadku złomowania samochodu należy zwrócić się do ASO marki Fiat w celu zdezaktywowania układu poduszek powietrznych.

Aktywacja napinaczy pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych uzależniona jest od różnych czynników, w zależności od typu zderzenia. Brak aktywacji jednego lub kilku z urządzeń nie wskazuje na niewłaściwe funkcjonowanie systemu.

UWAGA

90) Nie należy naklejać taśm samoprzylepnych lub innych przedmiotów na kierownicę, deskę rozdzielczą w strefie poduszki powietrznej po stronie pasażera, poszycie boczne po stronie dachu i na siedzenia. Nie należy umieszczać przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasażera (np. telefonów komórkowych), gdyż mogą one utrudnić prawidłowe rozłożenie się poduszki powietrznej pasażera, a ponadto spowodować poważne obrażenia osób siedzących w samochodzie.

91) Podczas jazdy obie ręce należy trzymać cały czas na kierownicy tak, aby w przypadku interwencji poduszki powietrznej mogła ona napełnić się bez przeszkód.

Nie powinno się jechać z głową pochyloną do przodu, ale oprzeć plecy o oparcie w pozycji zapewniającej dobre przyleganie do niego.

92) POWAŻNE NIEBEZPIECZEŃSTWO: Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna, foteliki dla dzieci, które montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, NIE powinny być montowane na siedzeniu pasażera przedniego. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły uderzenia. Dlatego należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

93) Foteliki dla dzieci, które montuje się w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdu, nie powinny być NIGDY montowane na siedzeniach przednich, gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły uderzenia.

94) Jeśli lampka sygnalizacyjna nie
zaświeci się po przekręceniu kluczyka w położenie MAR lub świeci się podczas jazdy, możliwe jest, że wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w tym przypadku poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w razie kolizji lub - w ograniczonej ilości przypadków - uaktywnić się nieprawidłowo.

Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

95) W przypadku poduszki typu Side bag nie należy na oparcia siedzeń przednich zakładać pokrowców ani koszulek.

96) Nie należy podróżować z przedmiotami znajdującymi się na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, ołówkami itp. w ustach. W razie zderzenia z interwencją poduszki powietrznej mogą one spowodować poważne obrażenia.

97) Jeśli samochód był przedmiotem włamania lub próby kradzieży, aktów wandalizmu lub też został zalany wodą czy zatopiony, należy dokonać weryfikacji systemu poduszek powietrznych w ASO marki Fiat.

98) W przypadku, kiedy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i silnik jest wyłączony, poduszki powietrzne mogą uruchomić się również w sytuacji, kiedy stojący samochód zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. W związku z tym, nawet gdy samochód stoi, foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy NIE powinny być instalowane na siedzeniu pasażera przedniego, gdy poduszka pasażera przedniego jest aktywna.

Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka. Dlatego należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

Przypomina się, że w sytuacji, kiedy kluczyk znajduje się w położeniu STOP, żadne urządzenia bezpieczeństwa (poduszki powietrzne lub napinacze pasów bezpieczeństwa), w przypadku zderzenia nie uaktywnią się; dlatego brak aktywacji tych urządzeń w tego typu przypadkach nie może być traktowany jako oznaka niewłaściwego funkcjonowania systemu.

99) Po przekręceniu kluczyka w wyłączniku zapłonu w położenie MAR lampka sygnalizacyjna zaświeca się na
kilka sekund, aby przypomnieć, że poduszka powietrzna po stronie pasażera uruchomi się w przypadku zderzenia, a następnie, gdy poduszka jest aktywna, powinna zgasnąć. Lampka sygnalizacyjna
sygnalizuje również anomalie lampki sygnalizacyjnej   . O sytuacji
takiej świadczy miganie lampki sygnalizacyjnej
przez ponad 4 sekundy. Lampka sygnalizacyjna może wówczas nie
sygnalizować ewentualnych anomalii systemów bezpieczeństwa. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

100) Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeń o energii większej niż dla napinaczy pasów bezpieczeństwa. W przypadku zderzeń o sile w zakresie pośrednim między jednym a drugim zakresem aktywacji normalna jest więc sytuacja, w której działać będą jedynie napinacze.

101) Poduszka powietrzna nie zastępuje pasów bezpieczeństwa, ale zwiększa jedynie ich skuteczność. Ponadto z uwagi na fakt, iż przednie poduszki powietrzne nie interweniują w przypadku zderzeń czołowych przy niskich prędkościach, zderzeniach bocznych, zderzeniach tylnych lub przewróceniu się samochodu, w sytuacjach takich pasażerowie chronieni są tylko pasami bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte.

102) Nie należy opierać głowy, ramion lub łokci o drzwi, szyby i w pobliżu poduszek powietrznych bocznych chroniących głowę (Window Bag), aby uniknąć obrażeń podczas fazy ich napełniania.

Wyłączanie poduszki powietrznej postronie pasażera: poduszki powietrznej przedniej i poduszki bocznej chroniącej klatkę piersiową oraz miednicę (side bag)

W razie gdyby konieczne było przewożenie dziecka na siedzeniu przednim w foteliku odwróconym przeciwnie do ruchu pojazdu, należy wyłączyć p ...

Uruchomienie i jazda

...

Categorie