Dacia Sandero, Dacia Logan: Schemat instalacji wersji z czterema drzwiami

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Bezpieczeństwo dzieci –> Montaż fotelika dla dziecka –> Schemat instalacji wersji z czterema drzwiami

Schemat instalacji wersji z czterema drzwiami


Sprawdzić stan przedniej
poduszki powietrznej, zanim pasażer zajmie miejsce lub przed zamontowaniem fotelika dla dziecka.

Miejsce, na którym zabroniony jest
montaż fotelika dla dziecka.

Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy pasa

Miejsce, na którym dozwolony
jest montaż za pomocą pasa fotelika posiadającego homologację "Uniwersalny".

Miejsce, na którym dozwolony jest
montaż za pomocą pasa wyłącznie w położeniu tyłem do kierunku jazdy fotelika posiadającego homologację "Uniwersalny".

  1. jedynie w przypadku, gdy miejsce to jest wyposażone w pas bezwładnościowy.
RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie, włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).

Fotelik dla dziecka zamontowany za pomocą mocowania ISOFIX

Miejsce, na którym dozwolone
jest mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX.

Miejsca z tyłu są wyposażone w
mocowanie, w którym jest dozwolony montaż uniwersalnego fotelika dla dziecka ISOFIX przodem do kierunku jazdy. Mocowania
znajdują się na tylnej półce pod przykryciem.

Wielkość fotelika dla dziecka ISOFIX jest oznaczana literą:

Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowlęcia lub dziecka. Mogłoby ono doznać

Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronie poprzedniej, umożliwiając stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Schemat instalacji wersji z czterema drzwiami


(1) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: nigdy nie wolno instalować fotelika dla dziecka na przednim miejscu, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera i nie została ona odłączona (2) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf "Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie, włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu" w rozdziale 1).

Zapoznać się z broszurą "Elementy wyposażenia zapewniające bezpieczeństwo dzieci", dostępną na stronie internetowej marki w celu wybrania fotelika dostosowanego do wzrostu i wagi dziecka oraz do modelu pojazdu.

X = Miejsce nieprzystosowane do montażu fotelika dla dziecka.

U = Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie fotelika dostępnego w sprzedaży z homologacją "Uniwersalny" za pomocą pasa; sprawdzić, czy można go zamontować.

IUF = Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą systemu ISOFIX fotelika dla dziecka przodem do kierunku jazdy posiadającego homologację "Uniwersalny"; sprawdzić, czy daje się zamontować.

IL = Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą systemu ISOFIX fotelika dla dziecka posiadającego homologację "pół-uniwersalny" lub "specyficzny dla danego pojazdu"; sprawdzić, czy daje się zamontować.

(3) Na tym miejscu można zainstalować wyłącznie fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy: fotel ustawić w położeniu maksymalnie przesuniętym do tyłu i maksymalnie podwyższonym, następnie lekko odchylić oparcie (około 25).

(4) Gondola jest instalowana poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi.

(5) Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć go maksymalnie do tyłu, lecz tak, by nie stykał się z fotelikiem. Ustawić zagłówek w położeniu górnym.

(6) W przypadku fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy, oparcie fotelika dla dziecka ustawić w taki sposób, aby stykało się z oparciem pojazdu. Ustawić wysokość zagłówka lub wysunąć go bardziej w razie potrzeby, nie przesuwać fotela znajdującego się przed dzieckiem do tyłu dalej niż do środkowego położenia regulacji jego prowadnic, nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25).

Schemat instalacji wersji kombi

Sprawdzić stan przedniej poduszki powietrznej, zanim pasażer zajmie miejsce lub przed zamontowaniem fotelika dla dziecka. Miejsce, na którym zabronio ...

Odłączanie, włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu powietrznej pasażera

...

Categorie