Dacia Sandero, Dacia Logan: Komputer pokładowy

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Komputer pokładowy

Komputer pokładowy 1

Komputer pokładowy


Przycisk wybierania wyświetlanych informacji 2

Wyświetlenie zależy od pojazdu i kraju.

Wyświetlić kolejno następujące informacje poprzez krótkie wciśnięcia przycisku 2:

 1.  licznik przebiegu całkowitego,
 2.  licznik przebiegów częściowych,
 3.  zużyte paliwo,
 4.  średnie zużycie paliwa,
 5.  chwilowe zużycie paliwa,
 6. przewidywana droga, jaką można pokonać na paliwie pozostałym w zbiorniku,
 7.  przebyty dystans,
 8.  średnia prędkość,
 9.  częstotliwość wymiany oleju,
 10.  ogranicznik prędkości,
 11.  godzina,
 12.  temperatura zewnętrzna.

Patrz tabela na następnych stronach, pokazująca przykłady wyświetlanych informacji.

Przycisk zerowania licznika przebiegów częściowych

W celu wyzerowania licznika przebiegów częściowych należy wybrać opcję "Licznik przebiegów częściowych".

Wcisnąć dłużej przycisk 2.

Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Depart

Wartości określające średnie zużycie paliwa, przebieg możliwy do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku, średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak rośnie ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

Przy pierwszych kilometrach po naciśnięciu przycisku "Top Depart", można stwierdzić, że wskazanie liczby kilometrów, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, zwiększa się w czasie jazdy. Wynika to z tego, że powyższa wartość uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Depart.

Natomiast średnie zużycie paliwa zmniejsza się w sytuacji, gdy:

Przy przeładowaniu jednej z pamięci, następuje jej automatyczne skasowanie.

Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przykłady wyboru

Interpretacja wyświetlanych informacji

Wyświetlacz A

Wyświetlacz B

a) Licznik całkowitego przebiegu.

b) Licznik przebiegów częściowych.
- c) Zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.
- d) Średnie zużycie paliwa od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

Wartość jest wyświetlana po przejechaniu 400 metrów i uwzględnia przebyty dystans oraz zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

- e) Chwilowe zużycie paliwa.
- f) Przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku.

Wartość ta uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk "Top Dćpart".

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu około 400 metrów.

- g) Przebyty dystans od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.
- h) Średnia prędkość od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart.

Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu około 400 metrów.

i) Przebieg pozostały do wymiany oleju.

Przebieg, jaki pozostał do najbliższej wymiany oleju.

Istnieje wiele możliwości:

 •  przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju wynosi poniżej 1500 km. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników wraz z komunikatem "1500 km"
 •  przebieg pozostały do wymiany oleju 0 km. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników wraz z komunikatem " - km".

Dystans pojawia się na wyświetlaczu na około 8 sekund przy włączaniu zapłonu gdy tylko częstotliwość jest mniejsza lub równa 1 500 km.

Należy jak najszybciej zgłosić się z pojazdem na wymianę oleju.

Uwaga: zależnie od wersji pojazdu, przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju jest dostosowany do stylu jazdy (częste przejazdy z małą prędkością, jazda "od drzwi do drzwi", długotrwała praca na biegu jałowym, jazda z przyczepą itp.). Odległość pozostała do przejechania do najbliższej wymiany oleju może więc zmniejszać się szybciej niż odległość przejechana w rzeczywistości.

Częstotliwość wymiany oleju zależy od programu obsługi pojazdu: należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się w książce przeglądów pojazdu.

Ponowne ustawienie parametrów początkowych: w celu ustawienia parametrów początkowych przebiegu pozostałego do wymiany oleju, należy wcisnąć i przytrzymać przez 10 sekund bez przerwy przycisk zerowania, aż informacja o częstotliwości wymiany oleju zacznie się świecić w sposób ciągły.

- j) Prędkość zadana ogranicznika prędkości lub regulatora prędkości (jeśli jest uruchomiony).

Patrz paragraf "Ogranicznik prędkości" w rozdziale 2.

k) Godzina
- I) Temperatura zewnętrzna

Wyświetlacze i wskaźniki

Obrotomierz 1 (obr./min x 1000) Prędkościomierz 2 Alarm sygnalizujący nadmierne przekroczenie prędkości Zależnie od wersji pojazdu, dź ...

Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna

Światła pozycyjne Obrócić koniec dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu obok oznaczenia 2. Światła mijania O ...

Categorie