Dacia Sandero, Dacia Logan: Kluczyki, nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: informacje ogólne

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Kluczyki, nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: informacje ogólne

Kluczyk A

Kluczyki, nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: informacje ogólne


1 Kodowany kluczyk do stacyjki, drzwi i korka wlewu paliwa.

Kluczyk nie powinien być używany do celów innych niż opisane w instrukcji (otwieranie butelki, itd.).

Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe B

Kluczyki, nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: informacje ogólne


2 Zablokowanie wszystkich zamków.

3 Odblokowanie wszystkich zamków.

4 Kodowany kluczyk do stacyjki, drzwi kierowcy i korka wlewu paliwa.

Rada

Nie należy zbliżać nadajnika do źródła ciepła, zimna lub wilgoci.

Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać  pojazdu, jeżeli kluczyk znajduje się wewnątrz, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę).

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi.

Ryzyko poważnych obrażeń.

Zasięg działania nadajnika

Zakres ten zmienia się zależnie od otoczenia: należy zatem obchodzić się z nadajnikiem ostrożnie, aby nie spowodować zablokowania lub odblokowania zamków przez przypadkowe naciśnięcie przycisku

Zakłócenia

Obecność niektórych przedmiotów (przedmioty metalowe, telefony komórkowe, strefy o silnym polu elektromagnetycznym, itp.) w pobliżu kluczyka może powodować zakłócenia i utrudniać działanie systemu.

Wymiana, dodatkowy kluczyk lub nadajnik zdalnego sterowania.

W przypadku zagubienia nadajnika, jak również gdy zechcą Państwo posiadać zapasowy klucz lub nadajnik, prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

W przypadku wymiany klucza lub nadajnika zachodzi konieczność odprowadzenia pojazdu wraz ze wszystkimi nadajnikami do Autoryzowanego Partnera marki, aby ustawić ponownie parametry początkowe całego systemu.

Istnieje możliwość używania maksymalnie czterech kluczy lub nadajników zdalnego sterowania.

Gdy klucz lub nadajnik nie działa Należy się upewnić, czy bateria jest w dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi oraz jest prawidłowo włożona.

Okres trwałości baterii wynosi około dwóch lat.

Aby zapoznać się z procedurą wymiany baterii, patrz paragraf "Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: baterie" w rozdziale 5.

Odblokowywanie zamków drzwi

Odblokowywanie zamków drzwi


Wcisnąć przycisk odblokowujący 2.

Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych i kierunkowskazów bocznych.

Uwaga: jeśli żadne drzwi nie otworzyły się w ciągu 2 minut (w przybliżeniu) po odblokowaniu zamków za pomocą nadajnika zdalnego sterowania, następuje ponowne, automatyczne zablokowanie zamków.

Blokowanie zamków drzwi

Wcisnąć przycisk blokujący 1.

Blokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych i kierunkowskazów bocznych.

Jeżeli jedne drzwi, pokrywa lub klapa bagażnika są otwarte lub niedokładnie zamknięte, następuje zablokowanie, a potem szybkie odblokowanie zamków, a światła awaryjne i boczne kierunkowskazy nie migają.

Kluczyk nie powinien być używany do celów innych niż opisane w instrukcji (otwieranie butelki, itd.).

 

Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli kluczyk znajduje się wewnątrz pojazdu.

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi.

Ryzyko poważnych obrażeń.

Poznajemy samochód

...

Blokowanie i odblokowanie zamków drzwi

...

Categorie