Dacia Sandero, Dacia Logan: Funkcja ogranicznika prędkości

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Jazda samochodem –> Ogranicznik prędkości –> Funkcja ogranicznika prędkości

Funkcja ogranicznika prędkości


Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

Elementy sterujące

Elementy sterujące


  1. Przełącznik główny Włączaniewyłączanie.
  2. Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości ograniczonej do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą (+).
  3.  Zmiana prędkości ograniczonej na niższą
  4.  Włączenie funkcji i wywołanie prędkości ograniczonej zapisanej w pamięci (R).
  5.  Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (O).

Włączanie funkcji

Włączanie funkcji


Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .


Lampka kontrolna 6 zapala się na pomarańczowo i komunikat "LIMIT" pojawia się na tablicy wskaźników z kreskami sygnalizującymi, że funkcja ogranicznika prędkości działa oraz że system czeka na zapisanie prędkości ograniczonej.

W celu zapisania bieżącej prędkości należy wcisnąć przełącznik 2 (+): kreski zostają zastąpione przez wartość prędkości ograniczonej.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Jazda samochodem

Jazda samochodem


W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Od momentu uzyskania przez pojazd zapisanej prędkości, wciskanie pedału gazu nie umożliwi przekroczenia zaprogramowanej prędkości, z wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf "Przekroczenie prędkości ograniczonej").

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Można zmieniać prędkość ograniczoną poprzez kolejne naciskanie na:

Funkcja ogranicznika prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej. W tym celu: należy wcisnąć zdecydowanie i mocno pedał gazu (poza "punkt oporu").

Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, wartość prędkości ograniczonej miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: funkcja ogranicznika prędkości staje się ponownie aktywna, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości ograniczonej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Przejście funkcji do trybu czuwania


Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu na przełącznik 5 (O). W takim przypadku, prędkość ograniczona zostaje zapisana w pamięci i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "MEM" oraz wartość zapisanej prędkości.

Wywołanie prędkości ograniczonej

Po zapisaniu prędkości w pamięci, istnieje możliwość wywołania jej poprzez naciśnięcie na przełącznik 4 (R).

Gdy ogranicznik znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowne uaktywnienie funkcji, bez uwzględnienia wartości prędkości zapisanej w pamięci: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Wyłączenie funkcji

Wyłączenie funkcji


Funkcja ogranicznika prędkości zostaje przerwana po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkoo ści. Zgaśnięcie pomarańczowej lampki (o) na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Ogranicznik prędkości

...

Funkcja regulatora prędkości

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędko ...

Categorie