Dacia Sandero, Dacia Logan: Automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Poznajemy samochód –> Automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy

Automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy


W pierwszej kolejności kierowca powinien zdecydować, czy zachodzi potrzeba włączenia tej funkcji.

Uruchamianie funkcji

Po włączeniu zapłonu, wcisnąć przełącznik 1, przytrzymując przez 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Lampka kontrolna wbudowana w przełącznik zapala się, gdy zamki zostają zablokowane.

Wyłączanie funkcji

Po włączeniu zapłonu, wcisnąć przełącznik 1, przytrzymując przez 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Zasada działania

Po uruchomieniu pojazdu system automatycznie blokuje zamki drzwi z chwilą, gdy samochód osiąga prędkość około 7 km/h.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania systemu (brak automatycznego działania), należy sprawdzić w pierwszej kolejności, czy wszystkie element otwierane nadwozia są prawidłowo zamknięte.

Jeżeli są prawidłowo zamknięte, a problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Warto sprawdzić również, czy funkcja automatycznego blokowania nie została omyłkowo wyłączona.

W razie potrzeby należy zapoznać się z procedurą włączania.

W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi należy i pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku.

Centralny zamek

Pozwala na zablokowanie lub jednoczesne odblokowanie zamków drzwi i bagażnika. Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając wewn ...

Otwieranie i zamykanie drzwi

Otwieranie z zewnątrz Drzwi odblokowane (patrz paragraf "Blokowanie i odblokowanie zamków drzwi" w rozdziale 1), umieścić rękę na klamce ...

Categorie