Dacia Sandero, Dacia Logan: Środowisko naturalne

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Jazda samochodem –> Środowisko naturalne

Państwa samochód został wykonany z myślą o poszanowaniu środowiska w czasie całego okresu eksploatacji, czyli zarówno podczas produkcji, użytkowania, jak i wycofania z użycia.

Podjęcie tego zobowiązania potwierdza oznaczenie eco producenta.

Produkcja

Produkcja tego samochodu odbywa się w zakładach, w których są stosowane nowoczesne procedury zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu tej działalności na środowisko naturalne, w celu ochrony mieszkańców terenów przybrzeżnych i przyrody (zmniejszenie zużycia wody i energii, zakłóceń wizualnych i uciążliwości wynikających z hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wody, segregowanie i waloryzacja odpadów)

Emisja zanieczyszczeń

Samochód ten został zaprojektowany w taki sposób, aby w fazie eksploatacji emitował mniej gazów cieplarnianych (C02), a więc zużywał mniej paliwa (np. 140 g/km równa się zużyciu 5,3 1/100 km w pojeździe z silnikiem diesel).

Ponadto, samochody są wyposażone w układ oczyszczania spalin składający się z katalizatora, sondy lambda i filtra z aktywnym węglem (filtr ten zapobiega wydzielaniu na zewnątrz oparów benzyny ze zbiornika).

W niektórych wersjach pojazdów z silnikiem diesel, system ten został uzupełniony o filtr cząstek stałych umożliwiający redukcję emisji cząstek sadzy.

Użytkownicy pojazdów powinni również dbać o ochronę środowiska

Recykling

Ten pojazd jest wykonany z materiałów nadających się do recyklingu w 85% i z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania w 95%.

Aby osiągnąć taki wynik, wiele części samochodu zostało wyprodukowanych w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne przetworzenie.

Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcje i materiały, aby ułatwić demontaż podzespołów oraz ich ponowne przetworzenie w wyspecjalizowanych zakładach.

W celu ochrony zasobów surowców, pojazd ten składa się z wielu części wykonanych z tworzyw sztucznych, które zostały już wtórnie przetworzone oraz materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (materiały pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, takie jak bawełna lub wełna).

Rady dotyczące użytkowania

Włączone odbiorniki prądu, to wzrost zużycia paliwa. Dlatego też należy w miarę możliwości wyłączać je, gdy t ...

Hamulec ręczny

Hamulec ręczny Odblokowanie Pociągnąć dźwignię 1 lekko do góry, wcisnąć przycisk 2 i sprowadzić dźwignię do po ...

Categorie